Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Komunikaty

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Komunikaty dla studentów

Szanowni Państwo,

Uprzejmie przypominamy o trwającej obecnie rekrutacji na Program Erasmus+ Mobilność Edukacyjna z państwami trzecimi niestowarzyszonymi z programem (kraje partnerskie).

W tej edycji Programu kandydat może ubiegać się o jeden semestralny wyjazd do uczelni partnerskich w Albanii, Bośni i Hercegowinie, Gruzji, Jordanii, Maroku lub Wietnamie. Mobilność musi odbyć się w roku akademickim 2024/2025 i zakończyć się przed 31.07.2025 r.

Zgłoszenia są przyjmowane do 1.12.2023 r.
Więcej informacji mogą Państwo znaleźć na stronie internetowej: https://erasmus.uj.edu.pl/pl_PL/outgoing/ka171

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Szanowni Państwo,

w dniu 28.11.2023 r., zajęcia z Warsztatu informacyjnego dla gr. 4 prowadzone przez dr Dorotę Rak odbędą się wyjątkowo w godz. 8.00-9.30 w sali 3.120.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Szanowni Państwo,

w dniu 24.11.2023 dyżur dr Palomy Korycińskiej odbędzie sie w trybie zdalnym.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Szanowni Państwo,

w dniu 23.11.2023 zajęcia z przedmiotu "transfer informacji" prowadzone przed dr Barbarę Krawczyk odbędą się w trybie zdalnym.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Szanowni Państwo,

w dniu 23.11.2023 (godz. 11.30) wykład z przedmiotu "środowisko informacyjne" prowadzony przez dr hab. Remigiusza Sapę, prof. UJ zostaje odwołany.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Szanowni Państwo,

w dniu 22.11.2023 dyżur oraz zajęcia prowadzone przed dr hab. Magdalenę Wójcik, prof. UJ odbędą się w trybie zdalnym.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Szanowni Państwo,

w związku z wyjazdem służbowym, zajęcia dr Doroty Rak w dniach 20-23.11.2023 zostają odwołane i będą odrobione w trybie zdalnym asynchronicznym na platformie Pegaz. Dyżury w dniach 20 i 22.11.2023 zostają odwołane.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Szanowni Państwo,

w dniu 16.11.2023 dyżur oraz zajęcia prowadzone przez dr hab. Monikę Krakowską zostają odwołane.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Szanowni Państwo,

w dniu 15 listopada 2023 dyżur oraz wykład prowadzony przez dr hab. Dianę Pietruch-Reizes, prof. UJ  zostają odwołane.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Szanowni Państwo,

dr Sabina Cisek będzie nieobecna do dnia 15.11.2023 (włącznie).

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Szanowni Państwo,

Koło Naukowe Studentów Instytutu Studiów Informacyjnych UJ (ZI) zaprasza wszystkich obecnych członków oraz kandydatów na członków na zebranie sprawozdawczo-wyborcze, które odbędzie się w środę 15 listopada o godz. 19.00 na platformie Teams.

Link do spotkania:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aad8fc0f399e547c299343eee110c2fd5%40thread.tacv2/1699952881031?context=%7b%22Tid%22%3a%22eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb%22%2c%22Oid%22%3a%223db61d69-fd4a-4aea-a6e8-bd04860325fc%22%7d

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Szanowni Państwo,

w dniu 13.11.2023 zajęcia prowadzone przez dr Sabinę Cisek zostają odwołane.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Szanowni Państwo,

w dniu 13.11.2023 dyżur mgr Magdaleny Zych odbędzie się w trybie zdalnym.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Szanowni Państwo,

prof dr hab. Anna Gruca odwołuje dyżury oraz zajęcia w dniach od 9 listopada do 7 grudnia.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Szanowni Państwo,

zgodnie z  Zarządzeniem Rektora UJ nr 141 dzień 10.11.2023 jest dniem wolnym od pracy.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Szanowni Państwo,

w dniu 09.11.2023 dyżur dr hab. Moniki Krakowskiej odbędzie się w trybie zdalnym.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Szanowni Państwo,

z powodu choroby najbliższe zajęcia dla III roku EPI prowadzone przez mgr Tomasza Dettloffa ( Przetwarzanie obrazu i dźwięku -projekt) planowane na 09.11.23 nie odbędą się. W zamian zajęcie odbędą się 16.11.23 o stałej porze, a następnie (planowo) 23.11.23.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------