Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dr Aneta Januszko-Szakiel

Dr Aneta Januszko-Szakiel

adiunkt

telefon:
012-664-57-02

e-mail: aneta.januszko-szakiel@uj.edu.pl

USOSweb

Aneta Januszko-Szakiel, absolwentka bibliotekoznawstwa i informacji naukowej UJ (2000), studia podyplomowe z edukacji informatycznej w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (2010). Stypendystka w Uniwersytecie Johanna Gutenberga w Moguncji (2001-2004), stażystka w Niemieckiej Bibliotece Narodowej (2002) oraz Uniwersytecie Humboldta w Berlinie (2013).

•    długoterminowa archiwizacja treści cyfrowych
•    skuteczność indywidualnego zarządzania informacją
•    digital curation, zarządzanie danymi badawczymi w kontekście efektywności    komunikacji naukowej
•    infobrokering

  • Januszko-Szakiel, Aneta (2017). Archiwistyka cyfrowa. Długoterminowa ochrona dziedzictwa nauki i kultury. Warszawa: Wydaw. SBP
  • Januszko-Szakiel, Aneta (2017). Zarządzanie bezpieczeństwem informacji w sektorze MŚP: diagnoza i rekomendacje. W R. Sapa (red.) Diagnostyka w zarządzaniu informacją: perspektywa informatologiczna (s. 391-413). Kraków: Biblioteka Jagiellońska
  • Januszko-Szakiel, Aneta (2017). Indywidualne zarządzanie informacją a indywidualna wydajność pracy w przedsiębiorstwach - koncepcja badań. W P. Cabała, M. Tyrańska (red.), Zarządzanie organizacjami w społeczeństwie informacyjnym. Innowacje, projekty, procesy (s. 160-173). Warszawa: ORGMASZ
  • Januszko-Szakiel, Aneta; Kowalewski, Wojciech; Szafrański, Leszek (2016). Polskie biblioteki cyfrowe w kontekście kryteriów wiarygodności archiwów cyfrowych: próba ewaluacji. W S. Cisek (red.), Inspiracje i innowacje: zarządzanie informacją w perspektywie bibliologii i informatologii (s. 189-224). Kraków: Biblioteka Jagiellońska
  • Cisek, Sabina; Januszko-Szakiel, Aneta (2015). Zawód Infobroker. Polski rynek informacji. Warszawa: Wolters Kluwer Business.
  • Januszko-Szakiel, Aneta (2015). Funkcjonowanie infobrokeringu w Niemczech – wybrane zagadnienia. W M. Kowalska, T. Wojewódzki (red.), Infobrokerstwo. Idee, koncepcje, rozwiązania praktyczne (s. 203-219). Gdańsk: Wydaw. Ateneum-Szkoła Wyższa w Gdańsku

 

 

Wykaz publikacji w RUJ (link)