Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Prof. dr hab. Wiesław Babik

profesor zwyczajny

telefon: 012-664-57-00

e-mail: w.babik@uj.edu.pl
 

 

Absolwent BIN UJ (1986), doktorat (1992) i habilitacja (1997) w dziedzinie nauk humanistycznych w Uniwersytecie Warszawskim, Wydział Neofilologii. Specjalista w zakresie informacji naukowej, języków i systemów informacyjno-wyszukiwawczych, dokumentalista dyplomowany (1991). W latach 1999-2003 i  2010-2011 profesor nadzwyczajny na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, a w 2011-2012 profesor nadzwyczajny na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. 12.05.2011 otrzymał tytuł Profesora Nauk Humanistycznych.

 

 • wybrane aspekty komunikacji społecznej, w tym naukowej
 • nauka o informacji i działalności informacyjnej, informatologia
 • lingwistyczne aspekty i narzędzia systemów informacyjnych, w tym języki informacyjno-wyszukiwawcze i terminologia
 • organizacja informacji i wiedzy
 • zarządzanie informacją
 • ekologia informacji
 • logistyka informacji
 • bezpieczeństwo informacji

       (w przygotowaniu): Logistyka informacji. Kraków: Wyd. UJ.

 • Babik, Wiesław, red. (2019). Zarządzanie informacją. Warszawa: Wydaw. SBP
 • Babik, Wiesław et al. eds. (2017). Theory, semantics and organization of knowledge. Würzburg: Ergon Verlag.
 • Babik, Wiesław red. (2016). Nauka o informacji. Warszawa: Wydaw. SBP.
 • Babik, Wiesław ed. (2014). Knowledge organization in the 21st century: Between historical patterns and future prospects. Würzburg: Ergon Verlag.
 • Babik, Wiesław (2014). Ekologia informacji. Kraków: Wydaw. UJ.
 • Babik, Wiesław (2010). Słowa kluczowe. Kraków: Wydaw. UJ.
 • Babik, Wiesław (1996). Generowanie języków informacyjno-wyszukiwawczych ze słowników terminologicznych. Kraków: Wydaw. UJ.

 

Wykaz publikacji w RUJ (link)

Wykaz starszych publikacji.

UJ: kierownik Zakładu Zarządzania Informacją, członek Rady Wydziału ZiKS UJ, Rady Instytutu ISI UJ, Zastępca Przewodniczącego Rady Dyscypliny „ Nauki o komunikacji społecznej i mediach” (2019-2022)
SPB: członek Komisji ZG SPB ds. Nagrody Naukowej im. Adama Łysakowskiego
Towarzystwa: w latach 1995 - 2006 członek  International  Oraganization for Unification  of  Terminological  Neologisms (IOUTN), przekształconej w 2005 r. w International  Specialized  Terminology  Organization  (ISTO), w tym  członek Zarządu Polskiego Komitetu tej organizacji oraz do 2005 r. członek International Federation of Terminology Banks (IFIB), której byl sekretarzem. Od 1995 r. członek a obecnie Krajowy koordynator International Society for Knowledge Organization (ISKO) w Polsce. W 2010 i 2020 r. wybrany do Rady Naukowej ISKO (Scentific Advisory Council - SAC). W 2012 roku wybrany do Komitetu Wykonawczego (Executive Board) ISKO (kadencja 2012-2016).
Redakcje: od 2000 r. członek Rady Programowej czasopisma "Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej" oraz od 2006 r. członek Rady Redakcyjnej czasopisma "Zagadnienia Informacji Naukowej", od 2010 r. członek Rady Naukowej czasopisma "Zarządzanie biblioteką",od 2014 członek Komitetu Naukowego "Brazilian Journal of Information Science - BRAJIS". Od 2017 r. członek Rady Naukowej czasopisma "Dydaktyka Informatyki". Współpracuje i recenzuje artykuły w czasopismach: "Knowledge Organization" (lista filadelfijska), "Brazilian Journal of Information Science - BRAJIS", "Zagadnienia Informacji Naukowej", "Przegląd Biblioteczny", "Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej", "Bibliotheca Nostra" oraz "Debiutów Bibliologiczno-Informatologicznych".
Inne: Od 1994 współpracuje z Uniwersytetem Śląskim w Katowicach, a od 2011 z Uniwersytetem Pedagogicznym w Krakowie. Wykłady na Uniwersytecie Śląskim, Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie, Technicznym Uniwersytecie Otwartym AGH, Górnośląskiej Wyższej Szkole Pedagogicznej im. Kardynała Augusta Hlonda - Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Katowicach. Współpracuje z Redakcją "Knowledge Organization", Instytutem Etnologii UJ, Instytutem Historii PAN w Warszawie oraz INFOTERMEM (International Information Centre for Terminology) w Wiedniu (przedstawiciel krajowy).