Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dr hab. Anna Gruca, prof. UJ

Dr hab. Anna Gruca, prof. UJ

profesor nadzwyczajny

telefon: 012-664-57-05

e-mail: anna.maria.gruca@uj.edu.pl
 

USOSweb

 

Absolwentka BIN UJ, doktorat w dziedzinie nauk humanistycznych w UJ, specjalista w zakresie bibliografii i roli książki w komunikowaniu.

•    historia ruchu wydawniczego w Krakowie XIX-XX w.
•    książka dla ludu XIX/XX w.
•    czasopisma dla ludu XIX/XX w.
•    cechy wydawnicze książki w XIX w.
•    bibliografia

•    Gruca, Anna (2018). Drukowane dedykacje w książce XIX-wiecznej jako źródło do badania kultury książki epoki. W B. Koredczuk, K. Augustyn (red.), Kultura książki w humanistyce współczesnej (s. 175-185). Wrocław: Wydaw. Uniw. Wrocławskiego.
•    Gruca, Anna (2016). Badania nad książką i jej rodzajami w Polsce po II wojnie światowej. Roczniki Biblioteczne, 60, s. 165-185.
•    Gruca, Anna (2016). Bibliografia historii polskiej. Bilans siedemdziesięciolecia. W J. Woźniak-Kasperek, J. Franke (red.), Bibliografia. Historia, teoria, praktyka (s. 35-47). Warszawa: Wydaw. SBP.
•    Gruca, Anna (2014). Cechy książki dla ludu na przełomie XIX i XX wieku. W A. Cisło, A. Łuszpak (red.), Kulturowa tożsamość książki (s. 179-191). Wrocław: Wydaw. Uniw. Wrocławskiego
•    Gruca, Anna (2012). Katalog księgarski jako źródło informacji o książce i rynku wydawniczo-księgarskim oraz druk reklamowy (na przykładzie katalogów krakowskich z drugiej połowy XX wieku) W J. Dzieniakowska, M. Olczak-Kardas (red.), Książka, biblioteka, informacja. Między podziałami a wspólnotą (s. 80-94). Kielce: Wydaw. UJK.
•    Gruca, Anna (2007). Nakładem własnym… Autorzy jako wydawcy swoich prac w Krakowie w dobie autonomii galicyjskiej. Kraków: Wydaw. UJ.

 

Wykaz publikacji w RUJ (link)

 

Wykaz starszych publikacji.

UJ: kierownik Zakładu Książki i Jej Funkcji w Komunikowaniu Społecznym

Towarzystwa: sekretarz Polskiego Towarzystwa Bibliologicznego, Oddział w Krakowie.
Redakcje: Redaktor "Bibliografii historii polskiej"
Inne: kierownik Pracowni Bibliografii Bieżącej Instytutu Historii PAN w Krakowie.