Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr hab. Diana Pietruch-Reizes, prof. UJ

dr hab. Diana Pietruch-Reizes, prof. UJ
profesor nadzwyczajny

telefon: 012-664-58-21

e-mail: diana.pietruch-reizes@uj.edu.pl

USOSweb

 

Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, doktor nauk prawnych Uniwersytetu Warszawskiego, doktor habilitowany nauk humanistycznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Specjalistka w zakresie informacji naukowej, ze szczególnym uwzględnieniem informacji prawnej i informacji parlamentarnej oraz informacji europejskiej.

•    nauka o informacji jako dziedzina interdyscyplinarna
•    informacja europejska
•    informacja prawna i informacja parlamentarna w aspekcie historycznym i współczesnym
•    zarządzanie informacją w sektorze nauki
•    zarządzanie informacją w kontekście ochrony własności intelektualnej

•    Pietruch-Reizes, Diana (2017). Transfer of knowledge and new technologies from science to the economy. W W. Babik, H. P. Ohly, C. Wartena, K. Weber (eds.), Theorie, Semantik und Organisation von Wissen: Proceedings der 13. Tagung der Deutschen Sektion der Internationalen Gesellschaft für Wissensorganisation (ISKO) und …  (s. 338-345). Würzburg: Ergon Verlag
•    Pietruch-Reizes, Diana (2017). Zarządzanie informacją w nauce w świetle dokumentów Unii Europejskiej: wybrane zagadnienia. W M. Bugdol, P. Jedynak (red.), Jakość zarządzania: refleksje, wymiary, problemy (s. 219-228). Kraków: Wydaw. UJ
•    Pietruch-Reizes, Diana (2016). Informacja specjalistyczna na potrzeby współpracy współczesnej nauki z gospodarką. W W. Babik (red.), Nauka o informacji (s. 277-303). Warszawa: Wydaw. SBP
•    Pietruch-Reizes, Diana (2014). Smart cities and knowledge organization. In Knowledge organization in the 21st century: between historical patterns and future prospects (pp. 469-476). Würzburg: Ergon Verlag
•    Pietruch-Reizes, Diana red. (2008). Zarządzanie informacją w nauce. Katowice: Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego
•    Pietruch-Reizes, Diana (2006). Biblioteka i informacja w systemie parlamentarnym Unii Europejskiej i Rady Europy. Katowice: Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego

 

Wykaz publikacji w RUJ (link)

UJ: członek Rady Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ, Rady Instytutu INiB UJ; członek Wydziałowej Komisji do spraw wszczynania przewodów doktorskich (Dziedzina: nauki humanistyczne,  dyscyplina: bibliologia i informatologia).
PAN: członek Komitetu Problemowego przy Prezydium PAN - Rady Towarzystw Naukowych przy Prezydium PAN (powołanie Uchwałą Prezydium PAN nr 29/2011 z dn. 26 maja 2011 r. na kadencję 2011-2014) - funkcja: członek Prezydium;  członek Rady Towarzystw Naukowych przy Prezydium PAN (powołanie Uchwałą nr 31/2007 z dn. 11 września 2007 r. Prezydium PAN na kadencję 2007-2010) -  funkcja: przewodnicząca zespołu ds. kontaktów z towarzystwami naukowymi;  nominacja (8 II 2001 r.) na członka Forum ds. Społeczeństwa Informacyjne – ciała doradczego Rady Ministrów (uczestnictwo w pracach Zespołu ds. powszechnego dostępu do informacji, Zespołu ds. nauki i kultury oraz Zespołu ds. edukacji informatycznej. Przeprowadzanie okresowej oceny działań – Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce na lata 2001 – 2006 – ePolska. Ocena projektu planu rozwoju teleinformatyki i jej zastosowań w administracji.
Towarzystwa: od 2000 r. prezes Polskiego Towarzystwa Informacji Naukowej (PTIN); członek: International Society for Knowledge Organization – ISKO i koordynator lokalny Oddziału ISKO PL Katowice; członek Polskiego Towarzystwa Bibliologicznego;  Internet Society Poland (ISOC-PL), członek European Association for the Promotion of Science and  Technology (Euroscience), członek-korespondent EUCLID (European Association for Library and Information Education and Research)
Redakcje: redaktor naczelny czasopisma naukowego „Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej" (PTINT);
członek Rady Konsultacyjnej czasopisma „Zagadnienia Informacji Naukowej"; 
od 2010 r. członek Rady Naukowej czasopisma "Zarządzanie biblioteką";
Inne: od 2001 r. organizator i Przewodnicząca Komitetów  Programowych konferencji z cyklu Krajowe FORUM Informacji Naukowej i Technicznej organizowanych przez PTIN;
od 2006 r. przewodnicząca Komitetów Programowych konferencji Zarządzanie informacją w nauce (www.ptin.org.pl);
od 2009 r. członek Międzynarodowego Komitetu Naukowego – International Scientific Committee Qualitative and Quantitative Methods in Libraries International Conference (QQML).