Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wydawnictwa

Zarządzanie informacją. Red. Wiesław Babik. Warszawa: Wydawnictwo SBP, 2019

Nauka o informacji. Red. Wiesław Babik. Warszawa: Wydawnictwo SBP, 2016

Inspiracje i innowacje : zarządzanie informacją w perspektywie bibliologii i informatologii. Red. Sabina Cisek. Kraków: Biblioteka Jagiellońska, 2016

 

Wykaz publikacji pracowników ISI znajduje się w Repozytorium UJ - Bibliografia Publikacji Pracowników UJ 

Diagnostyka w zarządzaniu informacją : perspektywa nauk o komunikacji społecznej i mediach w kontekście rozwoju badań interdyscyplinarnych. Red. Sabina Cisek, Magdalena Wójcik. Kraków: Biblioteka Jagiellońska, 2022

Diagnostyka w zarządzaniu informacją: perspektywa informatologiczna. Red. Remigiusz Sapa. Kraków: Biblioteka Jagiellońska, 2017

wykaz publikacji

Redaktor serii: prof. UJ dr hab. Maria Kocójowa (seria recenzowana) Kraków: Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego 1985 - nadal

 • Nr 18. Informacja naukowa w Polsce na przełomie XX i XXI wieku: dynamika zmian w świetle piśmiennictwa, 2010 r.
 • Nr 17. Metodologia badań obszaru pośredniczenia w komunikacji naukowej z perspektywy nauki o informacji, 2009 r.
 • Nr 16. Nowe formy komunikacji społecznej w europejskiej przestrzeni edukacyjnej, 2008 r.
 • Nr 15. Public Relations bibliotek naukowych w Internecie, 2007 r.
 • Nr 14. Nakładem własnym ... Autorzy jako wydawcy swoich prac w Krakowie w dobie autonomii galicyjskiej, 2007 r.
 • Nr 13. Informacyjny kontekst komunikacji literackiej, 2006 r.
 • Nr 12. Opis dokumentów elektronicznych. Teoretyczny model i możliwości jego aplikacji, 2006 r.
 • Nr 11. Benchmarking w doskonaleniu serwisów WWW bibliotek akademickich, 2005 r.
 • Nr 10. Przestrzeń informacji i komunikacji społecznej, 2004 r.
 • Nr 9. Człowiek i komputer. Dialogowy model wyszukiwania informacji, 2004 r.
 • Nr 8. Metadane. Sposób na uporządkowanie Internetu, 2004 r.
 • Nr 7. Filozoficzne aspekty informacji naukowej, 2001 r.
 • Nr 6. Biblioteka i informacja w komunikowaniu, 2000 r.
 • Nr 5. Electronic Future of Academic Libraries (Elektroniczna przyszłość bibliotek akademickich), 1997 r.
 • Nr 4. Rola bibliotek w rozwoju demokracji, 1995 r.
 • Nr 3. Nowe kierunki w dydaktyce i metodologii bibliotekoznawstwa i informacji naukowej, 1993 r.
 • Nr 2. Z problemów metodologii i dydaktyki bibliotekoznawstwa i informacji naukowej, 1990 r.
 • Nr 1. Z historycznych i metodologicznych problemów badań księgoznawczych i bibliotekoznawczych, 1985 r.

Redaktor serii: prof. UJ dr hab. Maria Kocójowa (seria recenzowana) Kraków: Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego 1995 - 2005

 • Nr 16. Profesjonalna informacja w internecie, 2005 r.
 • Nr 15. Public relations. Biblioteki, wydawnictwa, informacja naukowa, uczelnie, 2004 r.
 • Nr 14. Edukacja na odległość. Nowe technologie w informacji i bibliotekarstwie, 2003 r.
 • Nr 13. Elektroniczne publikacje w bibliotekach, 2002 r.
 • Nr 12. Społeczeństwo informacyjne: jakość edukacji i pracy bibliotekarzy, 2001 r.
 • Nr 11. Użytkownicy informacji elektronicznej, 2000 r.
 • Nr 10. Europejskie znaczenie Świętej Jadwigi Królowej, 2000 r.
 • Nr 9. Edukacja permanentna bibliotekarzy i pracowników informacji naukowej w międzynarodowej perspektywie, 1999 r.
 • Nr 8. Biblioteki i książki w literaturze. Materiały konferencji naukowej w Koninkach, 1998 r.
 • Nr 7. Światowa strategia w kształceniu bibliotekarzy i pracowników informacji naukowej, 1998 r.
 • Nr 6. Rynek pracy a studia bibliotekoznwastwa i informacji naukowej w Polsce, 1997 r.
 • Nr 5. Libraries in Europe's Post-Communist Countries, 1996 r.
 • Nr 4. Współczesne biblioteki i bibliotekarstwo w Polsce, 1996 r.
 • Nr 3. Biblioteki w europejskich krajach postkomunistycznych w międzynarodowym kontekście (wybór materiałów), 1995 r.
 • Nr 2. Edukacja z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej na poziomie wyższym w Polsce. Status i przyszłość, 1995 r.
 • Nr 1. Zagraniczne bazy danych w krakowskich placówkach informacji naukowej, 1995 r.

Redaktor serii: prof. UJ dr hab. Maria Kocójowa (seria recenzowana) Kraków: Wydaw: Instytutu INIB UJ 2005 - nadal

 • Nr 7. Biblioteki, informacja, książka: badania interdyscyplinarne i praktyka w 21. wieku. , 2010 r.
 • Nr 6. Biblioteki i ich klienci: między płatnym a bezpłatnym komunikowaniem się w erze zasobów cyfrowych i sieci, 2009 r.
 • Nr 5. Biblioteka: klucz do sukcesu użytkowników, 2008 r.
 • Nr 4. Przenikanie i Rozpowszechnianie Idei oraz Doświadczeń: Zagadnienia Międzynarodowego Bibliotekoznawstwa Porównawczego, 2007 r.
 • Nr 3. Bibliografia publikacji wydanych w Krakowie nakładem autorów w latach 1866-1914. Aneks do książki: Nakładem własnym ..., 2007 r.
 • Nr 2. e-Włączenie Czy e-Wyobcowanie? E-Inicjatywy Bibliotek, Archiwów, Muzeów i Uczelni w Walce z Alienacją Społeczną w Polsce i na Świecie, 2006 r.
 • Nr 1. Informacja o obiektach kultury i Internet, 2005 r.

Czasopismo: „Debiuty Bibliologiczno-Informatologiczne" (2013-2016) publikowane we współpracy z Biblioteką Jagiellońską. Dostępne w Jagiellońskiej Bibliotece Cyfrowej: https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/results?q=Debiuty+bibliologiczno-informatologiczne&action=SimpleSearchAction&type=-6&p=0