Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Mgr Małgorzata Stanula

Mgr Małgorzata Stanula
asystent

telefon:
012-664-57-18

e-mail: malgorzata.stanula@uj.edu.pl

USOSweb
 

 

Absolwentka BIN i filozofii UJ, specjalista bibliotekoznawstwa i informacji naukowej

Zainteresowania naukowe:

 • filozofia i etyka w zarządzaniu informacją
 • umiejętności psychospołeczne i kompetencje zawodowe w profesjach informacyjnych
 • metodyka i praktyka zdalnego nauczania i organizacji szkoleń
 • infobrokering edukacyjny
 • źródła do badań naukowych

Wybrane publikacje:

 • Gruchała, Irena; Stanula Małgorzata (2016). Dokumenty życia społecznego ze zbiorów Biblioteki Polskiej POSK w Londynie jako źródło do badań polskiego życia teatralnego na emigracji. Toruńskie Studia Bibliologiczne, 9(2), 101-123.
 • Stanula, Małgorzata (2013). Infobrokering edukacyjny. W Z. Osiński, R. Malesa (red.), Biblioteka, książka, informacja, Internet 2012: praca zbiorowa (s. 229-2420). Lublin: Wydaw. Uniw. Marii Curie-Skłodowskiej.
 • Stanula, Małgorzata (2016). Rynek szkoleń dla bibliotekarzy w Polsce. W S. Skórka, M. Rogoż (red.), Bibliotekarz 2.0: nowe technologie: nowe wyzwania (s. 109-120). Kraków: Wydaw. Naukowe Uniw. Pedagogicznego.
 • Stanula, Małgorzata (2009). E-learning w akademickim kształceniu bibliotekarzy i pracowników informacji – na przykładzie wykorzystania platformy zdalnego nauczania w Instytucie Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego. W B. Boryczka (red.), E-learning wyzwaniem dla bibliotek (s. 128-151). Warszawa: Wydaw. SBP.
 • Gruchała, Irena; Stanula, Małgorzata (2013). Kompetencje zawodowe a system praktyk w kształceniu studentów informacji naukowej i bibliotekoznawstwa. Biblioteka, 17(26), 169-193.
 • Stanula, Małgorzata (2009). Etyka w bibliotekoznawstwie i nauce o informacji – stan i rozwój badań w Polsce (2001-2006). W D. Degen, M. Fedorowicz (red.), Od książki dawnej do biblioteki wirtualnej (s. 79-94). Toruń: Wydaw. Naukowe Uniw. Mikołaja Kopernika.

 

 

 

Wykaz publikacji w RUJ (link)

 


Wykaz starszych publikacji.

Funkcje i udział w gremiach:

Członek Polskiego Towarzystwa Informacji Naukowej