Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Mgr Małgorzata Stanula

Mgr Małgorzata Stanula
wykładowca

telefon:
012-664-57-18

e-mail: malgorzata.stanula@uj.edu.pl

USOSweb
 

 

Absolwentka Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej (Wydział Filologiczny UJ), Filozofii (Wydział Filozoficzny UJ), Studium Zarządzania Zasobami Ludzkimi (Agencja Rozwoju Gospodarczego, Centrum Kształcenia Kadr Menedżerskich w Poznaniu).

  • filozofia i etyka w zarządzaniu informacją
  • umiejętności psychospołeczne i kompetencje zawodowe w profesjach informacyjnych
  • metodyka i praktyka zdalnego nauczania i organizacji szkoleń
  • infobrokering edukacyjny
  • źródła do badań naukowych

Stanula, M. (2020). Etyka informacyjna w ujęciu teoretycznym i praktycznym na gruncie fenomenologii wartości Romana Ingardena. In P. Korycińska (Ed.), Horyzonty informacji (pp. 7–30). Uniwersytet Jagielloński, Biblioteka Jagiellońska. https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/261425

Gruchała, I., & Stanula, M. (2016). Dokumenty życia społecznego ze zbiorów Biblioteki Polskiej POSK w Londynie jako źródło do badań polskiego życia teatralnego na emigracji. Toruńskie Studia Bibliologiczne, 9(2 (17)), 101–123. https://doi.org/10.12775/TSB.2016.022

Stanula, M. (2016). Rynek szkoleń dla bibliotekarzy w Polsce. In S. Skórka & M. Rogoż (Eds.), Bibliotekarz 2.0 : nowe technologie : nowe wyzwania (pp. 109–120). Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego.

Stanula, M. (2013). Infobrokering edukacyjny. In Z. Osiński & R. Malesa (Eds.), Biblioteka, książka, informacja, Internet 2012 : praca zbiorowa (pp. 229–242). Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Gruchała, I., & Stanula, M. (2013). Kompetencje zawodowe a system praktyk w kształceniu studentów informacji naukowej i bibliotekoznawstwa. Biblioteka, 17 (26), 169–193. https://doi.org/10.14746/b.2013.17.9

Stanula, M. (2013). Normy i normalizacja w Polsce. Bibliotheca Nostra, 4 (34), 30–40. http://www.bibliothecanostra.awf.katowice.pl/nr-4-34-2013-normalizacja-i-standardy/

 

 

 

Wykaz publikacji w RUJ (link)

 


Wykaz starszych publikacji.

Funkcje i udział w gremiach:

Członek Polskiego Towarzystwa Informacji Naukowej