Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dr hab. Remigiusz Sapa, prof. UJ

Dr hab. Remigiusz Sapa, prof. UJ

profesor nadzwyczajny

telefon: 012-664-55-21

e-mail: remigiusz.sapa@uj.edu.pl

USOSweb


Absolwent historii UJ i Studium Podyplomowego Informacji Naukowej IINiB UJ, doktor nauk humanistycznych w zakresie bibliologii, doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie bibliologii i informatologii

Zainteresowania naukowe:

•    zarządzanie informacją w zespołach
•    indywidualne zarządzanie informacją
•    teoria i metodologia badań informacyjnych
•    diagnostyka systemów, procesów i zasobów informacji
•    komunikacja naukowa i bibliotekarstwo akademickie

Wybrane publikacje:

•    Sapa, Remigiusz red. (2017). Diagnostyka w zarządzaniu informacją: perspektywa informatologiczna. Kraków: Biblioteka Jagiellońska. https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/48695
•    Sapa, Remigiusz (2016). Metodologia badań indywidualnego zarządzania informacją: wybrane aspekty. Zagadnienia Informacji Naukowej, 54(1), 7-20.
•    Sapa, Remigiusz (2014). Wsparcie dla indywidualnego zarządzania informacją w polskich repozytoriach uczelnianych. W A. Korycińska-Huras, M. Janiak (red.), Komunikacja naukowa w środowisku cyfrowym: badania, zasoby, użytkownicy (s. 81-96). Warszawa: Wydaw. SBP.
•    Sapa, Remigiusz; Krakowska, Monika; Janiak, Małgorzata (2014). Information seeking behaviour of mathematicians: Scientists and students. Information Research, 19(4), paper 644. http://InformationR.net/ir/19-4/paper644.html
•    Sapa, Remigiusz (2009). Metodologia badań obszaru pośredniczenia w komunikacji naukowej z perspektywy nauki o informacji. Kraków: Wydaw. UJ.
•    Sapa, Remigiusz (2005). Benchmarking w doskonaleniu serwisów WWW bibliotek akademickich. Kraków: Wydaw. UJ

 

Wykaz publikacji w RUJ (link)

 

Wykaz starszych publikacji

Funkcje i udział w gremiach:

UJ: Dyrektor Instytutu Studiów Informacyjnych UJ; Kierownik Zakładu Metodologii Badań Informacyjnych, członek Rady Bibliotecznej UJ
Towarzystwa: International Society for Knowledge Organization
Redakcje: członek rady redakcyjnej czasopisma The Journal of Web Librarianship, członek rady konsultantów czasopisma Zagadnienia Informacji Naukowej, członek komitetu redakcyjnego serii SBP „Nauka-Dydaktyka-Praktyka"