Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zakład Metodologii Badań Informacyjnych ISI UJ

Kierownik:

 dr hab. Marek Nahotko, prof. UJ (profesor uczelni)

Pracownicy:

  dr Aneta Januszko-Szakiel (adiunkt)

  dr Małgorzata Jaskowska (adiunkt)

  mgr Małgorzata Stanula (wykładowca)

  mgr Magdalena Zych (asystent)

 

Zakład Metodologii Badań Informacyjnych nawiązuje swoją nazwą do tradycyjnych rozstrzygnięć terminologicznych dotyczących nazw dyscyplin, obszarów badawczych i kierunków studiów obszaru komunikowania informacji. Zainteresowania naukowe wskazują na interdyscyplinarność badań prowadzonych w Zakładzie MBI i skoncentrowane są wokół problematyki podstaw teoretycznych i potencjału badań informatologicznych oraz obszaru badawczego informatologii (information science), wybranych zagadnień metodologii badań (szczególnie w zakresie indywidualnego/grupowego zarządzania informacją  i innych zachowań informacyjnych oraz strategii wewnętrznej i zewnętrznej komunikacji w organizacjach, w tym w bibliotekach i archiwach), metodyki diagnozowania problemów informacyjnych (szczególnie w obszarze transferu informacji i zarządzania danymi, w tym audytu etyczno-informacyjnego i zarządzania jakością), metodyki analityki biznesowej (w tym eksploracja danych i analityka predykcyjna) oraz metodyki współczesnej archiwistyki cyfrowej (m.in. w zakresie tworzenia centralnych depozytów zasobów cyfrowych), metod i technik badania użyteczności (funkcjonalności) i dostępności systemów informacji oraz miar oceny zasobów informacyjnych nauki, w tym ich zdolności do współdziałania.