Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zakład Metodologii Badań Informacyjnych ISI UJ

Kierownik:

  dr hab. Remigiusz Sapa, prof. UJ

Pracownicy:

  dr Aneta Januszko-Szakiel (adiunkt)

  dr Małgorzata Jaskowska (adiunkt)

  dr hab. Remigiusz Sapa, prof. UJ (profesor nadzwyczajny)

  mgr Małgorzata Stanula (wykładowca)

 
  mgr Magdalena Zych (adiunkt) od 01.10.2019

 

 

Zakład Metodologii Badań Informacyjnych także wywodzi swoją nazwę z wcześniejszych rozstrzygnięć terminologicznych dotyczących nazw dyscyplin, obszarów badawczych i kierunków studiów. Zainteresowania naukowe koncentrują się obecnie wokół problematyki podstaw teoretycznych i potencjału badań informatologicznych i samej informatologii (information science) jako obszaru badawczego, wybranych zagadnień metodologii badań (szczególnie w zakresie indywidualnego zarządzania informacją czy badań komunikacji wewnątrz organizacji i w relacjach między klientem i dostawcą usług informacyjnych, a zatem także bibliotek i archiwów), metodyki diagnozowania problemów informacyjnych (szczególnie w obszarze jej transferu) oraz metodyki współczesnej archiwistyki cyfrowej, metod i technik badania użyteczności (funkcjonalności) i dostępności systemów informacji czy miar oceny zasobów informacyjnych nauki.