Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dr Małgorzata Jaskowska

Dr Małgorzata Jaskowska

adiunkt

telefon:
012-664-57-18

e-mail: malgorzata.jaskowska@uj.edu.pl

USOSweb

 

Absolwentka Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej (UJ), studiów podyplomowych w zakresie systemów informacyjnych w zarządzaniu (AGH), studiów podyplomowych w zakresie analizy danych (AGH)

Zainteresowania naukowe:

•    systemy informacyjno-wyszukiwawcze – funkcjonalność i użyteczność
•    wyszukiwanie informacji i analiza danych w systemach informacyjnych

Wybrane publikacje:

•    Jaskowska, Małgorzata; Wójcik, Magdalena (2017) Metody i techniki badania użyteczności systemów informacyjno-wyszukiwawczych opartych o model konwersacyjny. W R. Sapa (red.), Diagnostyka w zarządzaniu informacją: perspektywa informatologiczna (s. 187-208). Kraków: Biblioteka Jagiellońska. https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/bitstream/handle/item/48817/jaskowska_wojcik_metody_i_techniki_badania_uzytecznosci_systemow_informacyjno-wyszukiwawczych_2017.pdf?sequence=1&isAllowed=y
•    Jaskowska, Małgorzata (2016) Polskie naukowe bibliograficzne systemy informacyjno-wyszukiwawcze w kontekście ich dostępności dla użytkownika zagrożonego wykluczeniem cyfrowym. W S. Cisek (red.), Inspiracje i innowacje: zarządzanie informacją w perspektywie bibliologii i informatologii (s. 225-242). Kraków: Biblioteka Jagiellońska. http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/bitstream/handle/item/31976/cisek_inspiracje_i_innowacje_zarzadzanie_informacja.pdf?sequence=1&isAllowed=y
•    Jaskowska, Małgorzata (2016) Funkcjonalność polskich bibliograficznych dziedzinowych systemów informacyjno-wyszukiwawczych. W J. Franke, J. Woźniak Kasperek (red.), Bibliografi@. Historia – Teoria – Praktyka (s. 223-237). Warszawa: Wydaw. SBP.

 

Wykaz publikacji w RUJ (link)


Wykaz starszych publikacji.

Funkcje i udział w gremiach:

członek Rady Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ oraz Rady Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa.

Towarzystwa: członek Polskiego Towarzystwa Informacji Naukowej; International Society for Knowledge Organization