Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dr Małgorzata Jaskowska

Dr Małgorzata Jaskowska
adiunkt

telefon:
012-664-57-18
malgorzata.jaskowska@uj.edu.pl
USOSweb

 

Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego (Wydział Filologiczny), studiów podyplomowych w zakresie systemów informacyjnych zarządzania (Akademia Górniczo-Hutnicza), studiów podyplomowych w zakresie analizy danych (Akademia Górniczo-Hutnicza), doktor nauk humanistycznych Uniwersytetu Warszawskiego

  • systemy informacyjno-wyszukiwawcze – funkcjonalność i użyteczność
  • wyszukiwanie informacji i analiza danych w systemach informacyjnych
  • systemy informacyjne zarządzania

  1. (2020). Publiczne systemy informacyjne i źródła danych: Przewodnik. Kraków: Uniwersytet Jagielloński : Biblioteka Jagiellońska. 282 ss. 
  2. (2018). Miejsce systemów informacyjnych dostępnych publicznie w procesie informacyjno-decyzyjnym ekoinnowacji. PTINT Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej XXVI (1), s. 70-100
  3. (2016) Funkcjonalność polskich bibliograficznych dziedzinowych systemów informacyjno-wyszukiwawczych. W: Bibliografi@. Historia – Teoria – Praktyka. Pod. red. Jerzego Franke i Jadwigi Woźniak Kasperek, Warszawa: SBP, s. 223-237, ISBN: 978-83-64203-75-6

Wykaz publikacji w Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego (link)


Wykaz starszych publikacji

członek Polskiego Towarzystwa Informacji Naukowej