Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Co badamy?

Działalność naukowa Instytutu mieści się w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie nauki o komunikacji społecznej i mediach, w dziedzinie nauk humanistycznych, w dyscyplinach: językoznawstwo, literaturoznawstwo, nauki o sztuce oraz  w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, w dyscyplinie informatyka techniczna i telekomunikacja.

Szczególny obszar zainteresowania stanowią zagadnienia informatologiczne (information science), a także bibliologiczne (book science), w tym przede wszystkim:  

  • Zarządzanie informacją: różne aspekty w wymiarze indywidualnym, zespołowym, organizacyjnym i szerzej - społecznym; procesy informacyjne - od pozyskiwania (też wyszukiwania) informacji, przez jej opracowanie, organizowanie, przetwarzanie i zabezpieczanie, do udostępniania i transferu; diagnostyka produktów, usług i systemów informacji, funkcjonowanie usług informacyjnych (w tym szczególnie infobrokeringu), logistyka informacji, zarządzanie danymi oraz narzędzia organizacji informacji, w tym szczególnie języki informacyjno-wyszukiwawcze i metadane. 

  • Zachowania informacyjne człowieka i ich różne uwarunkowania: wybrane aspekty kultury informacyjnej, ekologii informacji czy kompetencji informacyjnych, a także problematyka technologii informacyjnych i komunikacyjnych z perspektywy ich użytkowników. 

  • Komunikacja naukowa: różne aspekty, w tym funkcjonowanie repozytoriów akademickich oraz problematyka cyfrowych i drukowanych zasobów informacyjnych nauki. 

  • Teoria i metodologia badań informacyjnych - z naciskiem na metody jakościowe. 

  • Współczesne bibliotekarstwo, w tym szczególnie wykorzystanie nowych technologii i biblioteki cyfrowe, a także problematyka książki w procesach komunikacji społecznej w aspekcie historycznym. 

  • Automatyczna analiza tekstu polskiego, kładąca główny nacisk na analizę słownictwa i budowę słowników komputerowych