Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Centrum podań

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Centrum podań

Studenci Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej większość podań mogą złożyć drogą elektroniczną za pośrednictwem USOSweb

Jeśli poszukujesz informacji na temat spraw związanych ze studiami i wnioskami (takimi jak: urlop dziekański, urlop studencki, awans, trzeci termin, wznowienie studiów itp.) zachęcamy do zapoznania się z materiałami przygotowanymi przez Centrum Wsparcia Dydaktyki UJ dostępnymi pod adresem: Tok studiów, studenci - Sprawy studentów i doktorantów.

Lista podań dostępnych w USOSweb, wzory wniosków składanych w wersji papierowej, inne formularze i wyjaśnienia znajdują się na stronie Podania studenckie - Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej.

Kafelek Podania znajdą Państwo w USOSweb w zakładce Dla Studentów, jak na poniższym zrzucie ekranu. 
Pod tym linkiem mogą Państwo zapoznać się z pełną instrukcją składania podań w USOSweb. 

 

Do 20 września składa się podania o:

 • udzielenie zwolnienia z opłat za świadczone usługi edukacyjne,
 • zmianę warunków płatności za studia (przesunięcie terminu płatności, rozłożenie opłaty na raty).

 
Do 30 września (najpóźniej) składa się podania o:

 • uzyskanie wpisu warunkowego na kolejny rok studiów,
 • wyrażenie zgody na powtarzanie roku,
 • wyrażenie zgody na ponowne powtarzanie roku,
 • wyrażenie zgody na wznowienie studiów (tzw. reaktywacja).  

 Inne:

 • podanie o wyrażenie zgody na odbywanie studiów wg Indywidualnego Planu Studiów w semestrze zimowym składa się do 30 września, podanie dotyczące semestru letniego – do 15 lutego;
 • podanie o wyrażenie zgody na wyznaczenie trzeciego terminu egzaminu/zaliczenia z danego przedmiotu w trakcie tego samego roku akademickiego składa się w terminie 5 dni od daty ogłoszenia oceny z drugiego terminu egzaminu/zaliczenia;
 • wniosek o udzielenie zgody na udział w zajęciach prowadzonych w jednostkach WZiKS składa się do 7 dni od daty rozpoczęcia semestru;
 • wniosek o usprawiedliwienie nieobecności na egzaminie składa się w terminie do 7 dni od daty egzaminu.

Wnioski i oświadczenia

Następujące wnioski i podania muszą być złożone w wersji papierowej w sekretariacie Instytutu Studiów Informacyjnych:

Dane osobowe

 

Studia i zajęcia

 

Opłaty za studia

 

Dokumenty związane egzaminami dyplomowymi i wnioskowanie o dokumenty potwierdzające ukończenie studiów
Wzory podań składanych przez studentów w związku z przystąpieniem do egzaminu dyplomowego znajdują się na podstronie dotyczącej egzaminów dyplomowych: isi.uj.edu.pl/studenci/egzaminy-dyplomowe.

Pełnomocnictwa i upoważnienia

Lista wzorów formularzy i wniosków obowiązujących na UJ, dostępna jest na stronie studiuje.uj.edu.pl (większość podań na naszym Wydziale procedowane jest w USOSweb, nie w wersji tradycyjnej). 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Podstawa prawna

Formularz online

Formularz Indywidualnego Planu Studiów (załącznik nr 3): formularz-ips.wzks.uj.edu.pl

Schemat działania

Student

 1. student inicjuje formularz na stronie internetowej formularz-ips.wzks.uj.edu.pl,
 2. wpisuje swoje dane: imię, nazwisko, adres e-mail oraz powód, dla którego wnioskuje o IPS,,
 3. z dostępnych list wybiera: kierunek studiów, imię oraz nazwisko prowadzącego przedmiot, nazwę przedmiotu,
 4. zaznacza rodzaj studiów i rok,
 5. zaznacza semestr i rok akademicki,
 6. wysyła formularz używając przycisku "Wyślij podanie",
 7. zebranie formularzy od prowadzących (wysyłane elektronicznie na maila studenta),
 8. wypełnienie wniosku w USOSweb o "Wniosek o wyrażenie zgody na odbywanie studiów wg Indywidualnego Planu Studiów"; do wniosku należy załączyć wszystkie formularze w formie plików pdf otrzymane od prowadzących, a także dokumenty potwierdzające sytuację studenta,
 9. przesłanie wniosku przez USOSweb celem procedowania; decyzja będzie widoczna w systemie USOSweb po rozpatrzeniu wniosku. 

Wykładowca

 1. Podanie zostaje dostarczone na adres wykładowcy z niezbędnymi informacjami a także odnośnikiem do wstępnie wypełnionego formularza. 
 2. Po wypełnieniu formularza należy użyć przycisku Generuj PDF - wygenerowany i pobrany plik pdf należy przesłać studentowi mailowo.
 3. Wszystkie wiadomości email generowane przez formularz wysyłane są z adresu pmik@uj.edu.pl w imieniu osoby wysyłającej, natomiast w polu Reply to znajduje się adres studenta wypełniającego formularz, dzięki czemu wszystkie odpowiedzi kierowane są właśnie na jego adres.

Link do filmu obrazującego proces generowania formularza przez wykładowcę. 

Przeniesienie z innej uczleni (lub zmiana kierunku lub specjalności w ramach Uniwersytetu Jagiellońskieg) na studia niestacjonarne jest możliwe zarówna ze studiów stacjonarnych, jak i niestacjonarnych. Natomiast przeniesienie z innej uczelni (lub zmiana kierunku lub specjalności w ramach Uniwersytetu Jagiellońskiego) na studia stacjonarne jest możliwe wyłącznie ze studiów stacjonarnych. 

 

Uchwała nr 14/I/2020 Rady Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 8 stycznia 2020 r. w sprawie: określenia szczegółowych warunków i zasad ubiegania się o przeniesienie z innej uczelni, zmiany kierunku lub specjalności studiów w ramach Uniwersytetu Jagiellońskiego bez postępowania rekrutacyjnego oraz zmiany formy studiów z niestacjonarnych na stacjonarne w ramach danego kierunku studiów obowiązujących na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ od roku akademickiego 2019/2020.

Uchwała nr 14/III/2021 Rady Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 2 czerwca 2021 r. w sprawie: zmiany uchwały nr 14/I/2020 Rady Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 8 stycznia 2020 r.