Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studia II stopnia

Aktualne programy, plany studiów oraz sylabusy przedmiotów dla studiów zarządzania informacją rozpoczętych w latach 2019/20, 2020/21, 2021/22 oraz 2022/23 znajdują się na stronie Aplikacji Sylabus UJ:

https://sylabus.uj.edu.pl/pl/5/1/3/9/130

Plany studiów zarządzania informacją

Plan studiów II stopnia na kierunku zarządzanie informacją - studia rozpoczęte w roku 2022/23
Plan studiów II stopnia na kierunku zarządzanie informacją - studia rozpoczęte w roku 2020/21 oraz w roku 2021/22
Plan studiów II stopnia na kierunku zarządzanie informacją - studia rozpoczęte w roku 2019/20
Plan studiów II stopnia na kierunku zarządzanie informacją - studia rozpoczęte w roku 2018/19
Plan studiów II stopnia na kierunku zarządzanie informacją - studia rozpoczęte w roku 2017/18 
Plan studiów II stopnia na kierunku zarządzanie informacją - studia rozpoczęte w roku 2016/17
Plan studiów II stopnia na kierunku zarządzanie informacją - studia rozpoczęte w roku 2015/16
Plan studiów II stopnia na kierunku zarządzanie informacją - studia rozpoczęte w roku 2014/15

Programy studiów zarządzania informacją

Program studiów II stopnia na kierunku zarządzanie informacją rozpoczynających się w roku 2022/23 
Program studiów II stopnia na kierunku zarządzanie informacją rozpoczynających się w roku 2020/21 oraz w roku 2021/22
Program studiów II stopnia na kierunku zarządzanie informacją rozpoczynających się w roku 2019/20
Program studiów II stopnia na kierunku zarządzanie informacją rozpoczynających się w roku 2017/18
Program studiów II stopnia na kierunku zarządzanie informacją rozpoczynających się przed 2017

Efekty uczenia się dla zarządzania informacją

Efekty uczenia się dla studiów II stopnia na kierunku zarządzanie informacją (od roku 2019/2020)
Efekty kształcenia dla studiów II stopnia na kierunku zarządzanie informacją (do roku 2018/2019)