Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studia I stopnia

Aktualne programy, plany studiów oraz sylabusy przedmiotów dla studiów rozpoczętych w latach 2019/20, 2020/21, 2021/22 oraz 2022/23 znajdują się na stronie Aplikacji Sylabus UJ:

https://sylabus.uj.edu.pl/pl/5/1/2/9/130 

Plany studiów zarządzania informacją

Plan studiów I stopnia na kierunku zarządzanie informacją - studia rozpoczęte w roku 2022/23
Plan studiów I stopnia na kierunku zarządzanie informacją - studia rozpoczęte w roku 2020/21 oraz w roku 2021/22
Plan studiów I stopnia na kierunku zarządzanie informacją - studia rozpoczęte w roku 2019/20
Plan studiów I stopnia na kierunku zarządzanie informacją - studia rozpoczęte w roku 2018/19​
Plan studiów I stopnia na kierunku zarządzanie informacją - studia rozpoczęte w roku 2017/18 ​
Plan studiów I stopnia na kierunku zarządzanie informacją - studia rozpoczęte w roku 2016/17
Plan studiów I stopnia na kierunku zarządzanie informacją - studia rozpoczęte w roku 2015/16
Plan studiów I stopnia na kierunku zarządzanie informacją - studia rozpoczęte w roku 2014/15

Programy studiów zarządzania informacją

Program studiów I stopnia na kierunku zarządzanie informacją rozpoczynających się w roku 2022/23
Program studiów I stopnia na kierunku zarządzanie informacją rozpoczynających się w roku 2020/21 oraz w roku 2021/22
Program studiów I stopnia na kierunku zarządzanie informacją rozpoczynających się w roku 2019/20
Program studiów I stopnia na kierunku zarządzanie informacją rozpoczynających się w roku 2017/18 oraz w roku 2018/19
Program studiów I stopnia na kierunku zarządzanie informacją rozpoczynających się przed rokiem 2017

Efekty uczenia się dla zarządzania informacją

Efekty uczenia się dla studiów I stopnia na kierunku zarządzanie informacją od 2019/2020
Efekty kształcenia dla studiów I stopnia na kierunku zarządzanie informacją (stare)