Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Prace i egzaminy dyplomowe

Zasady egzaminu licencjackiego dla studentów zarządzania informacją (pełny tekst - pdf).

Prace licencjackie. Instrukcja Instytutu Studiów Informacyjnych UJ (pełny tekst - docx)

Formularz recenzji pracy licencjackiej - (pełny tekst - docx)

Zasady egzaminu magisterskiego dla studentów zarządzania informacją (pełny tekst - pdf)

Prace magisterskie. Instrukcja Instytutu Studiów Informacyjnych UJ - (pełny tekst - docx)

Formularz recenzji pracy magisterskiej - (pełny tekst - docx)

Procedury – warunki dopuszczenia do egzaminu dyplomowego, niezbędne dokumenty, dyplomy 

Oświadczenie o samodzielnym przygotowaniu pracy magisterskiej (pełny tekst - doc)

Oświadczenie wymagane do dopuszczenia studenta do egzaminu dyplomowego (pełny tekst - doc)

Oświadczenie wymagane do dopuszczenia studenta do egzaminu dyplomowego ang (pełny text-doc)

Formy wsparcia_oświadczenie wymagane do dopuszczenia studenta do egzaminu dyplomowego (pełny text-doc)

Oświadczenie uczestnika egzaminu dyplomowego wraz z RODO (tylko dla osób, które zdają egzamin dyplomowy stacjonarnie w budynku WZiKS)

Formy wsparcia_oświadczenie wymagane do dopuszczenia studenta do egzaminu dyplomowego - dla studentów, którzy korzystali z projektu ZintegrUJ - (pełny text-doc)

Formy wsparcia_oświadczenie wymagane do dopuszczenia studenta do egzaminu dyplomowego - dla studentów, którzy korzystali z projektu Doskonały Uniwersytet

Zarządzenie_3_2021, egzamin dyplomowy, 21-01-11

Studia lub wznowienie od roku 2019 2020

Studia lub wznowienie od roku 2019 2020 ang

Studia przed rokiem 2019 2020

Studia przed rokiem 2019 2020 ang

Prosimy o wypełnienie ankiety, informacje pod adresem:

www.jakosc.uj.edu.pl/absolwent/formularz

oraz o dostarczenie wydrukowanego egzamplarza do sekretariatu ISI.

Pełnomocnictwo do odbioru dyplomu

Pełnomocnictwo do odbioru dyplomu (ang)