Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Programy i plany studiów

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Programy i plany studiów

Poniżej zaprezentowane są odnośniki w do programów studiów i sylabusów dla kierunków studiów Elektroniczne przetwarzanie informacji oraz Zarządzanie informacją. 

Po wyborze interesującego kierunku i kliknięciu na odpowiedni kafelek, użytkownik zostaje przekierowany do sekcji zawierającej szczegółowe odnośniki do programów studiów dla poszczególnych cykli dydaktycznych.