Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Programy i plany studiów

Elektroniczne przetwarzanie informacji

Web Content Display Web Content Display

Programy studiów dla kierunku Elektroniczne przetwarzanie informacji

Poniżej znajdują się programy oraz plany studiów pierwszego i drugiego stopnia dla kierunku Elektroniczne przetwarzanie informacji.

kierownik kierunku Elektroniczne przetwarzanie informacji - dr Sabina Cisek
koordynator kierunku Elektroniczne przetwarzanie informacji - mgr Stanisław Krzysztofek

Dokumenty pogrupowane są w trzech folderach: efekty uczenia się, programy studiów, plany studiów.

Od roku akad. 2019/2020 programy studiów, które zawierają również informacje o efektach kształcenia, planach studiów oraz sylabusach publikowane są w Aplikacji Sylabus UJ, dostępnej pod adresem: sylabus.uj.edu.pl. Z lewej strony należy wybrać właściwy rok rozpoczęcia studiów. 

You are in the directory Elektroniczne przetwarzanie informacji