Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Programy i plany studiów

Web Content Display Web Content Display

Programy i plany studiów

Poniżej zaprezentowane są odnośniki w do programów studiów i sylabusów dla kierunków studiów Elektroniczne przetwarzanie informacji oraz Zarządzanie informacją. 

Po wyborze interesującego kierunku i kliknięciu na odpowiedni kafelek, użytkownik zostaje przekierowany do sekcji zawierającej szczegółowe odnośniki do programów studiów dla poszczególnych cykli dydaktycznych.