Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Co badamy?

Działalność naukowa Instytutu mieści się w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie nauki o komunikacji społecznej i mediach, w dziedzinie nauk humanistycznych, w dyscyplinach: językoznawstwo, literaturoznawstwo, nauki o sztuce oraz  w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, w dyscyplinie informatyka techniczna i telekomunikacja.
Szczególny obszar zainteresowania stanowią zagadnienia informatologiczne (information science), a także bibliologiczne (book science), w tym przede wszystkim:
•    Zarządzanie informacją: różne aspekty w wymiarze indywidualnym, zespołowym, organizacyjnym i szerzej - społecznym; procesy informacyjne - od pozyskiwania (też wyszukiwania) informacji, przez jej opracowanie, organizowanie, przetwarzanie i zabezpieczanie, do udostępniania i transferu; diagnostyka produktów, usług i systemów informacji, funkcjonowanie usług informacyjnych (w tym szczególnie infobrokeringu), logistyka informacji, zarządzanie danymi oraz narzędzia organizacji informacji, w tym szczególnie języki informacyjno-wyszukiwawcze i metadane.
•    Zachowania informacyjne człowieka i ich różne uwarunkowania: wybrane aspekty kultury informacyjnej, ekologii informacji czy kompetencji informacyjnych, a także problematyka technologii informacyjnych i komunikacyjnych z perspektywy ich użytkowników.
•    Komunikacja naukowa: różne aspekty, w tym funkcjonowanie repozytoriów akademickich oraz problematyka cyfrowych i drukowanych zasobów informacyjnych nauki.
•    Teoria i metodologia badań informacyjnych - z naciskiem na metody jakościowe.
•    Współczesne bibliotekarstwo, w tym szczególnie wykorzystanie nowych technologii i biblioteki cyfrowe, a także problematyka książki w procesach komunikacji społecznej w aspekcie historycznym.
•    Automatyczna analiza tekstu polskiego, kładąca główny nacisk na analizę słownictwa i budowę słowników komputerowych

Członkowie zespołu ISI prowadzą także we współpracy z innymi jednostkami badania o charakterze interdyscyplinarnym np. z przedstawicielami nauk o zarządzaniu i jakości (wspólna publikacja "Zarządzanie organizacją w społeczeństwie informacyjnym: problemy, szanse, wyzwania. Perspektywa interdyscyplinarna") czy z przedstawicielami dyscypliny informatyka techniczna i telekomunikacja (projekt XPM NCN UMO-2020/02/Y/ST6/00070).