Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

OGÓLNOPOLSKI KONKURS „ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ"

OGÓLNOPOLSKI KONKURS „ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ"

OGÓLNOPOLSKI KONKURS „ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ"


DLA UCZNIÓW OSTATNIEJ I PRZEDOSTATNIEJ KLASY LICEÓW OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I TECHNIKÓW


Terminy:
Zgloszenia: do 12 stycznia 2018


24 stycznia 2018 r. (środa) – eliminacje, IINiB, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ, ul. Prof. St. Łojasiewicza 4, Kraków

godz. 16.30. Sala 3.228 (III piętro)


31 stycznia 2018 r. (środa) – drugi etap (finał), IINiB, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ, ul. Prof. St. Łojasiewicza 4, Kraków

Pokój 3.209, godz. 15.00

Godzina rozpoczęcia II etapu zostanie podana wkrótce.


Organizator: Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego


Kontakt: inib@uj.edu.pl


Ogólnopolski konkurs „Zarządzanie informacją", przeznaczony dla uczniów ostatniej i przedostatniej klasy liceów ogólnokształcących i techników, ma na celu zapoznanie przyszłych kandydatów na studia wyższe z problematyką zarządzania informacją i dorobkiem dyscypliny znanej jako informatologia (nauka o informacji).

Konkurs ma formę dwuetapową: wymaga przystąpienia do pisemnego testu sprawdzającego znajomość podanych lektur, a następnie odbycia indywidualnej rozmowy z jury.

Nagrodami są indeksy na studia stacjonarne pierwszego stopnia na kierunku „Zarządzanie informacją", prowadzone przez Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego.


Tematy problemowe do drugiego etapu (finału)

1. Relacje między indywidualnym zarządzaniem informacją a indywidualnym zarządzaniem wiedzą [na podstawie: Świgoń, Marzena (2011). Indywidualne zarządzanie wiedzą. Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej, nr 3, s. 20-26. http://www.ptin.org.pl/pelne_teksty/2011_3.pdf

2. Podstawowe strategie wyszukiwania informacji [na podstawie: Szczepańska, Anna (2006). Podstawowe strategie wyszukiwania informacji i ich wykorzystanie w praktyce. http://eprints.rclis.org/15040/1/PODSTAWOWE_STRATEGIE_WYSZUKIWANIA_INFORMACJI.pdf

3. Zawód brokera informacji [na podstawie: Cisek, Sabina (2007). Broker informacji : istota zawodu.  http://eprints.rclis.org/10880/1/Cisek_broker_informacji_istota.pdf.

4. Rozumienie informacji w informatologii (nauce o informacji) [na podstawie: Materska, Katarzyna (2007). Informacja w organizacjach społeczeństwa wiedzy. Warszawa: Wydaw. SBP. Rozdział 1.1.1].


Lista uczestników zakwalifikowanych do drugiego etapu (finału).

Aleksandra Pater

 

Uczestnicy będą zapraszani indywidualnie na konkretne godziny.

 

 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE KONKURSU

 

Data opublikowania: 04.12.2017
Osoba publikująca: Katarzyna Tlałka