Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Z żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że 4 listopada 2017 roku zmarł dr Zbigniew Siatkowski

Z żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że 4 listopada 2017 roku zmarł dr Zbigniew Siatkowski

Z żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że 4 listopada 2017 roku zmarł dr Zbigniew Siatkowski, doskonały znawca literatury i autor licznych publikacji, zasłużony nauczyciel i długoletni pracownik Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego.


Dr Zbigniew Siatkowski dołączył do zespołu pracowników wówczas jeszcze Zakładu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej funkcjonującego w ramach Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego już w trzecim roku jego istnienia. Przez 22 lata (od 1977 do 1999) roku aktywnie uczestniczył w jego działaniach, rozwoju i przemianach. Jako pracownik Zakładu, a później Katedry Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej (od 1992 roku) oraz wreszcie Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej (od 1996 roku), dzielił się ze studentami swoją niezwykle rozległą wiedzą, porywając ich w świat prozy i poezji, inspirując do własnych poszukiwań intelektualnych i rozpalając zamiłowanie do literatury.


Dla kilku pokoleń studentów stał się symbolem pasji, którą potrafił się dzielić i zarażać. Ciesząc się olbrzymim szacunkiem wychowanków, mógł także wprowadzać ich w świat badań naukowych, co czynił między innymi jako opiekun seminarium magisterskiego w latach 1981-1991, promując w tym czasie 25 magistrów. Z powodzeniem pełnił też funkcję opiekuna Koła Naukowego Bibliotekoznawców. Dr Zbigniew Siatkowski - świetny literaturoznawca i nauczyciel – na trwałe wpisał się w historię Instytutu i pozostanie w naszej pamięci.


Uroczystość pogrzebowa odbyła się 20 listopada 2017 r. na cmentarzu Grębałów w Krakowie.

 


Dyrekcja i Pracownicy IINiB UJ

 

Data opublikowania: 20.11.2017
Osoba publikująca: Katarzyna Tlałka