Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dr hab. Maria Próchnicka, prof. UJ

Dr hab. Maria Próchnicka, prof. UJ
profesor nadzwyczajny

telefon:

e-mail: maria.prochnicka@uj.edu.pl

USOSweb
 

Absolwentka BIN UJ, doktorat w dziedzinie nauk humanistycznych oraz habilitacja w Uniwersytecie Wrocławskim w dyscyplinie bibliologia, specjalista w zakresie informacji naukowej, autorka ważnych opracowań o psychologicznych aspektach badań użytkowników.

•    zarządzanie informacją instytucjonalną w instytucjach szkolnictwa wyższego
•    zarządzanie informacją w systemach zapewnienia jakości
•    repozytoria instytucjonalne
•    otwarty dostęp do zasobów nauki

  • Deja, Marek; Próchnicka, Maria (2018). Metadata as a normalising mechanism for information-transfer behaviour in higher education institutions: The information culture perspective. Information Research, 23(4), paper isic1811.
  • Janiak, Małgorzata; Próchnicka, Maria (2018). Postawy wobec „otwartej humanistyki cyfrowej” w środowisku akademickim Uniwersytetu Jagiellońskiego. W B. Koredczuk, K. Augustyn (red.), Kultura książki w humanistyce współczesnej (s. 27-46). Wrocław: Wydaw. Uniw. Wrocławskiego.
  • Janiak, Małgorzata; Próchnicka, Maria (2017). Otwarte repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego jako element systemu zarządzania informacją instytucjonalną: wyniki badań przeprowadzonych wśród przedstawicieli środowiska akademickiego uczelni. Kraków: Biblioteka Jagiellońska.
  • Próchnicka, Maria (2016). Informacja instytucjonalna w zarządzaniu instytucjami szkolnictwa wyższego. Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej, 24(4), 22-32.
  • Próchnicka, Maria; Tutko, Marta (2015). Doskonalenie wewnętrznych systemów zapewnienia jakości kształcenia w szkołach wyższych. W J. Dziadkowiec, T. Sikora (red.), Wybrane aspekty zarządzania jakością usług (s. 109–126). Kraków: Wydaw. Naukowe PTTŻ.
  • Próchnicka, Maria; Tutko, Marta (2015). Polski model wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia w szkołach wyższych. W J. Dziadkowiec, T. Sikora (red.), Wybrane aspekty zarządzania jakością usług (s. 127–144). Kraków: Wydaw. Naukowe PTTŻ.

 

 

Wykaz publikacji w RUJ (link)


Wykaz starszych publikacji.

UJ: kierownik Zakładu Informacji Naukowej
Inne: Przewodnicząca Grupy Ekspertów Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku INiB