Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dr Małgorzata Janiak

Dr Małgorzata Janiak
adiunkt

telefon: 012-664-57-06

e-mail: malgorzata.janiak@uj.edu.pl

USOSweb

  Absolwentka BIN UJ, specjalista w zakresie informacji naukowej.

•    systemy informacyjne (zwłaszcza: kolekcje cyfrowe – tworzenie i ocena)
•    wizualizacja informacji
•    estetyka a informacja

•    Janiak, Małgorzata (2019). Kolekcje cyfrowe: wizualizacje. Warszawa: Wydaw. SBP (w druku).
•    Janiak, Małgorzata; Próchnicka, Maria (2017). Otwarte repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego jako element systemu zarządzania informacją instytucjonalną: wyniki badań przeprowadzonych wśród przedstawicieli środowiska akademickiego uczelni. Kraków: Biblioteka Jagiellońska. Link
•    Janiak, Małgorzata (2017). Wizualizacja jako metoda przedstawiania wyników diagnozy systemu informacyjnego: case study polskich informatologów w XXI wieku. W R. Sapa (red.), Diagnostyka w zarządzaniu informacją: perspektywa informatologiczna (s. 315-345). Kraków: Biblioteka Jagiellońska. Link
•    Janiak, Małgorzata (2016). Model systemu zarządzania informacją instytucjonalną dla szkoły wyższej. Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej, 24(4), 33-44.
•    Janiak, Małgorzata (2012). Biblioteka cyfrowa, biblioteka elektroniczna, biblioteka wirtualna. W M. Janiak, M. Krakowska, M. Próchnicka (red.), Biblioteki cyfrowe: praca zbiorowa (s. 15-65). Warszawa: Wydaw. SBP. http://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/docmetadata?id=305026&from=publication
•    Janiak, Małgorzata (2012). Zagadnienia estetyczne, a biblioteki cyfrowe. W M. Janiak, M. Krakowska, M. Próchnicka (red.), Biblioteki cyfrowe: praca zbiorowa (s. 252-268).  Warszawa: Wydaw. SBP. http://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/docmetadata?id=305026&from=publication

 

Wykaz publikacji w RUJ (link)


Wykaz starszych publikacji.

UJ: Pełnomocnik Rektora ds. Systemu informacyjnego o Edukacji