Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Elektroniczne przetwarzanie informacji

Oferta studiów pierwszego i drugiego stopnia

Web Content Display Web Content Display

Elektroniczne przetwarzanie informacji

Studia Elektroniczne przetwarzanie informacji (EPI) są interdyscyplinarnymi studiami informatyczno-humanistycznymi. Celem studiów jest poznanie naturalnych (ludzkich) mechanizmów komunikacyjnych i zastosowanie wiedzy o tych mechanizmach do projektowania i implementacji interakcyjnych systemów komputerowych.

Zgodnie z celem studia elektroniczne przetwarzanie informacji nie tylko dostarczają wiedzy z zakresu teoretycznych i praktycznych podstaw informatyki, ale także wprowadzają studentów w zagadnienia związane z mechanizmami ludzkiej komunikacji językowej, wizualnej i dźwiękowej. W trakcie studiów pierwszego stopnia (licencjackich) studenci uczą się podstaw programowania, zapoznają się z systemami operacyjnymi, sieciami komputerowymi, bazami danych oraz inżynierią oprogramowania. Uczą się także analizy struktury języka, tekstu, obrazu i dźwięku osadzonej w kontekście kulturowym a także tego jak zastosować wynik analizy do stworzenia logicznej i przejrzystej struktury informacji oraz do zaprojektowania i wykonania ergonomicznego i estetycznego interfejsu użytkownika w aplikacjach internetowych.

Zgodnie z efektami uczenia się absolwent jest przygotowany do:

  1. projektowania i programowania serwisów informacyjnych w technologii WWW,
  2. projektowania i programowania ergonomicznego graficznego interfejsu użytkownika (GUI),
  3. projektowania i wykonania grafiki oraz animacji komputerowej dla potrzeb serwisów WWW,
  4. administrowania złożonym serwisem WWW.

  • przedmioty informatyczne: wstęp do informatyki, wprowadzenie do programowania (C, C++), dokument hipertekstowy (PHP), interfejs graficzny (Python), bazy danych, systemy operacyjne (UNIX), sieci komputerowe, grafika komputerowa, animacja komputerowa, modelowanie i projektowanie systemów komputerowych, system interakcyjny;
  • przedmioty humanistyczne: wstęp do językoznawstwa, poetyka, wstęp do semantyki, kompozycja z elementami retoryki, psycholingwistyczne mechanizmy percepcji, projektowanie graficzne, obraz filmowy, przetwarzanie dźwięku, kultura symboliczna, antropologia obrazu, prawo własności intelektualnej i prawo Internetu;
  • przedmioty ogólne: analiza matematyczna i algebra liniowa, język angielski.
Program studiów został skonstruowany w taki sposób, by połączyć wiedzę teoretyczną z umiejętnościami praktycznymi, stąd wszystkie przedmioty informatyczne oraz część przedmiotów humanistycznych jest zaliczana na podstawie projektów wykonanych przez studenta. Projekt dyplomowy (licencjacki) dokumentuje sumę zdobytych umiejętności informatycznych i humanistycznych.

Zajęcia prowadzone są przez specjalistów z kilku wydziałów Uniwersytetu Jagiellońskiego, Akademii Sztuk Pięknych, Akademii Muzycznej i przemysłu informatycznego.

Absolwent kierunku elektroniczne przetwarzanie informacji jest przygotowany do pracy zawodowej, przede wszystkim jako: projektant, programista, tester i administrator aplikacji internetowych, a także jako grafik komputerowy.

Absolwent kierunku elektroniczne przetwarzanie informacji jest poszukiwanym specjalistą w przemyśle informatycznym i rozwijającym się sektorze informacyjnym. Jest przygotowany do pracy w firmach tworzących lub utrzymujących serwisy WWW oraz w przedsiębiorstwach i instytucjach, w których takie systemy są eksploatowane.
Monitorowanie losów absolwentów wykazuje, że ponad 90% pracuje w szeroko rozumianym sektorze IT. Bardzo pozytywnie o kwalifikacjach absolwentów elektronicznego przetwarzania informacji wypowiadają się pracodawcy.