Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Zakład Metodologii Badań Informacyjnych ISI UJ

Kierownik:

 dr hab. Marek Nahotko, prof. UJ

Pracownicy:

  dr Aneta Januszko-Szakiel (adiunkt)

  dr Małgorzata Jaskowska (adiunkt)

  dr hab. Marek Nahotko, prof. UJ (profesor nadzwyczajny)

  mgr Małgorzata Stanula (wykładowca)

  mgr Magdalena Zych (asystent)

 

 

Zakład Metodologii Badań Informacyjnych także wywodzi swoją nazwę z wcześniejszych rozstrzygnięć terminologicznych dotyczących nazw dyscyplin, obszarów badawczych i kierunków studiów. Zainteresowania naukowe koncentrują się obecnie wokół problematyki podstaw teoretycznych i potencjału badań informatologicznych i samej informatologii (information science) jako obszaru badawczego, wybranych zagadnień metodologii badań (szczególnie w zakresie indywidualnego zarządzania informacją czy badań komunikacji wewnątrz organizacji i w relacjach między klientem i dostawcą usług informacyjnych, a zatem także bibliotek i archiwów), metodyki diagnozowania problemów informacyjnych (szczególnie w obszarze jej transferu) oraz metodyki współczesnej archiwistyki cyfrowej, metod i technik badania użyteczności (funkcjonalności) i dostępności systemów informacji czy miar oceny zasobów informacyjnych nauki.