Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Zakład Metodologii Badań Informacyjnych ISI UJ

Kierownik:

 dr hab. Marek Nahotko, prof. UJ (profesor uczelni)

Pracownicy:

  dr Aneta Januszko-Szakiel (adiunkt)

  dr Małgorzata Jaskowska (adiunkt)

  mgr Małgorzata Stanula (starszy wykładowca)

  dr Magdalena Zych (asystent)

 

Zakład Metodologii Badań Informacyjnych nawiązuje swoją nazwą do tradycyjnych rozstrzygnięć terminologicznych dotyczących nazw dyscyplin, obszarów badawczych i kierunków studiów obszaru komunikowania informacji. Zainteresowania naukowe wskazują na interdyscyplinarność badań prowadzonych w Zakładzie MBI i skoncentrowane są wokół problematyki podstaw teoretycznych i potencjału badań informatologicznych oraz obszaru badawczego informatologii (information science), wybranych zagadnień metodologii badań (szczególnie w zakresie indywidualnego/grupowego zarządzania informacją  i innych zachowań informacyjnych oraz strategii wewnętrznej i zewnętrznej komunikacji w organizacjach, w tym w bibliotekach i archiwach), metodyki diagnozowania problemów informacyjnych (szczególnie w obszarze transferu informacji i zarządzania danymi, w tym audytu etyczno-informacyjnego i zarządzania jakością), metodyki analityki biznesowej (w tym eksploracja danych i analityka predykcyjna) oraz metodyki współczesnej archiwistyki cyfrowej (m.in. w zakresie tworzenia centralnych depozytów zasobów cyfrowych), metod i technik badania użyteczności (funkcjonalności) i dostępności systemów informacji oraz miar oceny zasobów informacyjnych nauki, w tym ich zdolności do współdziałania.