Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ogłoszenia studiów stacjonarnych

Szanowni Państwo,

W dniu 2.12.2021 r dyżur dr Anety Januszko-Szakiel zostaje przesunięty na godzinę 16:30.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

Dr Monika Krakowska odwołuje zajęcia oraz dyżur w dniu 02.12.2021.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

W dniu 25.11.21 dyżur dr Anety Januszko-Szakiel odbywa się na platformie MS Teams.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

Dr Sabina Cisek odwołuje zajęcia oraz dyżur w dniu 26.11.2021.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

Dr Paloma Korycińska przenosi dyżur z czwartku 25.11 i piątku 26.11 na poniedziałek 29.11, godz. 13.30-15.00.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

Z uwagi na udział w konferencji dr Aneta Januszko-Szakiel odwołuje zajęcia i dyżur w dniach 16-17 listopada 2021. Termin odrobienia zajęć zostanie podany w terminie późniejszym.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

prosimy o zapoznanie się z Komunikatem nr 33 Rektora UJ z dnia 10 listopada 2021 roku
w sprawie: ustanowienia określonych obowiązków w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

dr Małgorzata Janiak będzie nieobecna do 26.11.2021

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

dr hab. Diana Pietruch-Reizes, prof UJ odwołuje zajęcia w dniu 17.11.2021

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

prof. dr hab Zdzisław Pietrzyk odwołuje dyżur w dniu 10.11.2021.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

W dniu 9.11.2021 dyżur dr Anety Januszko-Szakiel zostaje przeniesiony na godzinę 15:00.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

dr Marek Deja odwołuje dyżur oraz zajęcia do dniach 08-09.11.2021

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

Dyżury dr Palomy Korycińskiej w dniach 04 i 05.11.2021 odbędą się na platformie MS Teams.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

Z powodu choroby dr Aneta Januszko-Szakiel odwołuje dyżur oraz zajęcia do dnia 06.11.2021

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

Dr Małgorzata Janiak będzie nieobecna do 15.11.2021

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

W dniu dzisiejszym (28.10.2021) dyżur dr Anety Januszko-Szakiel odbędzie się w trybie zdalnym, na platformie MS Teams.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

dr hab. Remigiusz Sapa, prof. UJ odwołuje zajęcia w dniu 27.10.2021.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

Prosimy o zapoznanie się z Komunikatem Dziekana w sprawie dodatkowych godzin wolnych od zajęć dydaktycznych w dniu 02.11.2021.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

Dr hab. Remigiusz Sapa, prof. UJ odwołuje zajęcia w dniu 25.10.2021

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

Dr Małgorzata Janiak będzie nieobecna do 30.10.2021.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

W dniu 20.10.21 dyżur dr hab. Marii Próchnickiej, prof. UJ będzie się odbywał na platformie MS Teams.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

Dr Małgorzata Janiak odwołuje zajęcia i dyżury w terminie 18-22.10.2021

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

Dr Małgorzata Janiak odwołuje zajęcia oraz dyżury w terminie 11-15.10.2021.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

Dr hab. Maria Próchnicka, prof. UJ odwołuje dyżur w dniu 06.10.2021

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

Z powodu choroby dr Monika Krakowska odwołuje zajęcia oraz dyżury w terminie 06-15.10.2021

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

Z powodu choroby dr Paloma Korycińska odwołuje zajęcia oraz dyżur do dnia 07.10.2021 włącznie.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,
1 rok I stopnia

W dniu 04.10.2021 dr Paloma Korycińska odwołuje zajęcia z przedmiotu „Komunikacja interpersonalna”.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

dr Małgorzata Janiak odwołuje wszystkie zajęcia w terminie od 4 do 8 X.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,
Studenci 1 roku I stopnia

Obowiązkowa dla studentów 1 roku I stopnia Lekcja biblioteczna odbędzie się w formie zdalnej na platformie MS Teams 6 października br. (środa) w godz. 13.15-14.45. Zajęcia poprowadzi mgr Jagoda Nowak z Sekcji Informacji Naukowej Biblioteki Jagiellońskiej.
Aby dołączyć do spotkania należy wpisać poniższy kod.
Zespół: ZI. I rok. Lekcja biblioteczna  
Kod: 90axi23

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,
Zapraszamy na spotkania organizacyjne poszczególnych lat.

Terminy i formy zebrań organizacyjnych ze studentami:

1 rok studia I stopnia
Spotkanie z dr. Piotrem Lechowskim
1 X (piątek), godzina 12:00, zdalnie za pośrednictwem platformy MS Teams
Obecność obowiązkowa  
Nazwa zespołu: ZI. I rok. Zebranie organizacyjne  
Kod: gz6nxgu
Aby dołączyć do spotkania należy wpisać podany kod.  
 
2 rok studia I stopnia

Spotkanie z dr Anetą Januszko-Szakiel
30 IX (czwartek), godzina 10:00, stacjonarnie na WZiKS, sala 2.122 oraz za pośrednictwem platformy MS Teams
Link do spotkania na MS Teams:
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a4b353c8d8cdb4b41b92617500ba90b54%40thread.tacv2/Spotkanie_30.09.2021%2520-%2520godz.%252010.00?groupId=e2aedeb0-03ff-4455-a551-87fb059b4547&tenantId=eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb
 
3 rok studia pierwszego stopnia

Spotkanie z dr. Markiem Deją
1 X (piątek), godzina 8:00-9:00, zdalnie za pośrednictwem platformy MS Teams
Kod zespołu: xvmr1mn
Link do spotkania:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a8a3f7a169a004496b5955e877c2be349%40thread.tacv2/1632481658941?context=%7b%22Tid%22%3a%22eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb%22%2c%22Oid%22%3a%224457f393-e887-4ebb-9ee6-cf560af211cf%22%7d
 

1 rok studia drugiego stopnia
Spotkanie z dr Dorotą Rak
1 X (piątek), godz. 13.00, stacjonarnie na WZiKS, sala 0.313
 
2 rok studia drugiego stopnia

Spotkanie z dr Małgorzatą Jaskowską
1 X (piątek), godz. 10.00, zdalnie za pośrednictwem platformy MS Teams
Kod zespołu: 3nl4726
Aby dołączyć do spotkania należy wpisać podany kod.  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

Prosimy o zapoznanie się z listem Dziekana Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej z dnia 20 września 2021 r. oraz Komunikatem Rektora UJ z dnia 16 września 2021.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

W dniu 06.09.2021 dyżur mgr Stanuli odbędzie się wyjatkowo o godzinie 18.00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,
 
Z powodu udziału w konferencji dyżur dr hab. Magdaleny Wójcik, prof. UJ w dniu 07.06.2021 zostaje odwołany.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Szanowni Państwo,
 

W dniu 07.06.2021 dyżur dr Moniki Krakowskiej zostaje odwołany.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,
 

W dniu 31.05.2021 dyżur dr hab. Magdaleny Wójcik, prof. UJ zostaje odwołany.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

Prosimy o zapoznanie się z Zarządzeniem nr 52 Rektora UJ z dnia 24 maja 2021 roku w sprawie ustanowienia dodatkowych godzin wolnych od zajęć dydaktycznych w dniu 4 czerwca 2021 roku.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

W dniu 14.05.2021 dyżur dr hab. Magdaleny Wójcik, prof. UJ zostaje odwołany.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

Seminarium licencjackie prowadzone przez dr Dorotę Rak w dniu 10.05.2021 zostaje odwołane.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

Zajęcia z Zarządzania tożsamościami z dr Dorotą Rak w dniu 10.05.2021 r. odbędą się wyjątkowo w sposób asynchroniczny. Wszystkie materiały dydaktyczne wraz z ćwiczeniami zostaną udostępnione w zespole zajęciowym na MS Teams.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z komunikatem nr 36 Rektora UJ z dnia 9.12.2020r. w sprawie dni wolnych od pracy w 2021 roku w zamian za święto przypadające w sobotę, 4 maja 2021 roku jest dniem wolnym od pracy, co oznacza, że jest również dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

Dr hab. Remigiusz Sapa, prof. UJ, odwołuje swój dyżur w dniu 26.04.2021 (poniedziałek). Najbliższy dyżur odbędzie się w środę 28.04.2021 między 8.00 a 8.45 (Teams, funkcja rozmowy).

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

Zajęcia i dyżury z mgr Markiem Deją w dniach 24.03.2021-26.03.2021 są odwołane. Szczegóły dotyczące odrobienia zajęć zostaną podane na kanale MS Teams dla każdej grupy osobno.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

Zajęcia i dyżur na MS Teams z mgr Markiem Deją w dniu 19.03.2021 są odwołane. Zajęcia odbędą się w oparciu o przekazane materiały do ćwiczeń oraz zadania sprawdzające na MS Teams.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

W dniu 05.03.2021 dyżur dr hab. Magdaleny Wójcik, prof. UJ zostaje odwołany.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

Prosimy o zapoznanie się z  informacją dot. składania podań studenckich drogą elektroniczną - poprzez system USOSweb https://wzks.uj.edu.pl/wydzial/komunikaty/-/journal_content/56_INSTANCE_tMGj4W8Ped7O/41653/147151828

Instrukcja

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

Koło Naukowe Studentów Instytutu Studiów Informacyjnych UJ zaprasza na otwarte spotkanie online z panią Joanną Płaszewską pt. „Zarządzanie informacją w przemyśle growym. Doświadczenia project managera”.

Joanna Płaszewska to absolwentka ISI UJ i associate producer w firmie Anshar Studios z Katowic. Podczas spotkania opowie o roli producenta w powstawaniu gier komputerowych oraz o tym, które kompetencje pozyskane w trakcie studiów informatologicznych przydają się w tym zawodzie.  

Termin: piątek 22 stycznia 2021, godz. 18.00-20.00

Online: teams.microsoft.com

Adres do spotkania w Teams dostępny w wydarzeniu FB: https://www.facebook.com/events/704200950485691 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

W dniach 4-29.01.2021 r. trwa rekrutacja na stypendium Erasmus+ w uczelniach partnerskich UE, z którymi ISI UJ ma podpisane bilateralne umowy. Rekrutacja dotyczy roku akademickiego 2020/2021. Wszystkich zainteresowanych aplikowaniem w systemie USOS UJ zapraszamy do zakładki https://isi.uj.edu.pl/studia/erasmus

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

Prosimy o zapoznanie się z  komunikatem Prorektora w sprawie korzystania z nagrań zajęć dydaktycznych przez studentów i doktorantów UJ.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

22.12.2020 - dodatkowe godziny wolne od zajęć dydaktycznych.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

W dniach 7-11.12.2020 odbędą się Targi Pracy Online - wydarzenie dla studentów. Zachęcamy do udziału.
Link do informacji o Targach na stronie Biura Karier: https://biurokarier.uj.edu.pl/targi-pracy
Link do wydarzenia na FB: https://www.facebook.com/events/201298348122676/

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

Dr Paloma Korycińska, opiekun Koła Naukowego, zaprasza na spotkanie wyborcze i programowe KOŁA NAUKOWEGO STUDENTÓW ISI UJ w poniedziałek 23.11.2020 o godzinie 19.00.
Zaproszenie dotyczy wszystkich, którzy chcieliby dołączyć do Koła i zapoznać się z planem działań na cały semestr.

Link do zebrania:
 
Kod: k02u7p8

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

W dniu 18.11.2020 zajęcia oraz dyżur dr Jaskowskiej zostają odwołane. Terminy dodatkowych, odwołanych zajęć zostaną podane w najbliższym czasie.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

W dniu 18.11.2020 dyżur dr Sabiny Cisek odbędzie się wyjątkowo w godzinach 18.15-19.00.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

W najbliższą środę, 18.11.2020 zajęcia prowadzone przez prof. dr hab. Wiesława Babika zostają odwołane. Nie odbędą się również dyżury Profesora planowane na 18 i 19.11.2020.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

Od dnia 17 X 2020 do odwołania wszystkie dyżury pracowników, nawet te zaplanowane jako stacjonarne, odbywają się wyłącznie w formie zdalnej (email, MS Teams). 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

W dniu 15.10.2020 zajęcia z mgr Markiem Deją na platformie MS Teams są odwołane z powodu udziału w konferencji. Szczegóły dotyczące alternatywnej formy przebiegu zajęć zostaną podane w komunikacie na kanale MS Teams.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

W związku z rozliczaniem i organizacją zajęć dydaktycznych, za zgodą Dziekana WZiKS, w terminie od 12 do 15 października 2020r. zostają odwołane dyżury dla studentów w sekretariatach ds. studenckich.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

Decyzją Władz naszej Uczelni, studenci i doktoranci Uniwersytetu Jagiellońskiego mogą brać udział w wirtualnej wymianie w ramach inicjatywy Virtual Mobility in Emergency i tym samym realizować kursy w uczelniach partnerskich sieci UNA Europa. Osoby chętne do wzięcia udziału w tej formie wymiany powinny zapoznać się z informacjami dostępnymi na stronie UNA Europa https://www.una-europa.eu/get-involved/as-a-student oraz na stronie ISI UJ w zakładce Erasmus

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

Istnieje możliwość odbycia praktyki w Bibliotece WZiKS.
(oferta dla 2 lub 3 osób, tworzenie prezentacji w Power-Point)
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Kierownikiem Biblioteki WZiKS, Panią mgr Edytą Grzyb, tel. 12 664 55 25 lub edyta.grzyb@uj.edu.pl

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

Terminy i forma spotkań opiekunów lat 2020/21


1 rok studia pierwszego stopnia (dr Aneta Januszko-Szakiel)
1 X, godzina 12:00, Microsoft Teams  
Zespół „Spotkanie organizacyjne - I rok I stopień”
Kod: kze60ng (należy wpisać w MS Teams, by dołączyć do spotkania)

2 rok studia pierwszego stopnia (mgr Marek Deja)
1 X, godzina 10:00, Microsoft Teams,
Zespół „Zarządzanie informacją - 2 rok, studia pierwszego stopnia”,
Kod: xvmr1mn (należy wpisać w MS Teams, by dołączyć do spotkania)

3 rok studia pierwszego stopnia (dr Dorota Rak)
1 X, godzina 10:00, Microsoft Teams  
Link do zespołu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a2682787a07824051aa1101223af776f2%40thread.tacv2/conversations?groupId=3c3c5511-dbe7-4c8c-887f-8ad65d545bc1&tenantId=eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb
Kod: 6ati0b2
By dołączyć do spotkania można kliknąć w link lub wpisać kod w MS Teams.

1 rok studia drugiego stopnia (dr Małgorzata Jaskowska)
1 X, godzina 13.00, Microsoft Teams
Zespół „ZI 1 rok, studia II stopnia (2020/21)”
Link do zespołu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ac2106b21526f46c5bf27cef46f558d6c%40thread.tacv2/conversations?groupId=8107e8bc-b264-4216-b255-856a8863d01a&tenantId=eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb  

Kod: 3nl4726, By dołączyć do spotkania można kliknąć w link lub wpisać kod w MSTeams                                                                                

2 rok studia drugiego stopnia (dr Paloma Korycińska)
1 X, godzina 10:00, Microsoft Teams,
Zespół "Spotkanie organizacyjne 2R2ST ISI UJ"
Link do zespołu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ab07f62db383548b2b2d1d491a7852b8c%40thread.tacv2/conversations?groupId=5bbc44de-dea6-489e-90b2-172993a34f6a&tenantId=eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb
Kod: yb09ee9
By dołączyć do spotkania można kliknąć w link lub wpisać kod w MS Teams.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

Prosimy o zapoznanie się z Komunikatem w sprawie zasad realizacji zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym 2020_21 oraz organizacji zimowej sesji egzaminacyjnej.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

Spotkanie organizacyjne z dr Dorotą Rak dla studentów 3 roku I stopnia odbędzie się 1 października o 10.00 na platformie MS Teams.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

Biblioteka Naukowa PAU i PAN w Krakowie (ul. Sławkowska 17) zaprasza na praktykę lub staż.
Kontakt: dr Agnieszka Flauda-Krokos
flauda-krokos@biblioteka.pau.krakow.pl
tel. 12 431 00 21

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

Prosimy o zapoznanie się z Zarządzeniem nr 81 Rektora UJ z dnia 21 lipca 2020 roku.

Szkolenia BHK - studenci 1. roku studiów 1. stopnia oraz 1. roku studiów 2. stopnia w roku 2020/21

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

Biblioteka Zamku Królewskiego na Wawelu zaprasza studentów na praktykę.
Kontakt: Edyta Łężniak
email: elezniak@wawel.org.pl
tel.: 12 422 51 55  wew. 281

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

serdecznie zachęcamy do zapoznania się z programem interdyscyplinarnym Society of the Future, organizowanym w ramach Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Program Society of the Future to wyjątkowa okazja, by przy wsparciu wybitnych specjalistów prowadzić interdyscyplinarne badania w języku angielskim. Informacje o rekrutacji znajdują się na stronie IRK. W witrynie Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych niedługo pojawią się dodatkowe materiały dotyczące programu.

Zapraszamy!

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

Komunikaty Dyrekcji Jagiellońskiego Centrum Językowego odnośnie zmodyfikowanych warunków zaliczenia semestru oraz egzaminu kończącego lektorat znajdują się pod adresami:

https://jcj.uj.edu.pl/documents/15103613/145319640/Komunikat+nr+1+Dyrektora+JCJ+27.05.20.pdf/0e2af1d5-6ffa-4a7b-a0f2-108c88f6b38d

oraz

https://jcj.uj.edu.pl/covid-19

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

na stronie:
 
 
został zamieszczony ważny komunikat Dziekana WZiKS, prof. dra hab. Piotra Jedynaka w sprawie zasad realizacji zajęć w semestrze letnim 2019/2020, organizacji letniej sesji egzaminacyjnej oraz przebiegu egzaminów dyplomowych na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ. Bardzo proszę o zapoznanie się z jego treścią.
 
Przypominamy także, że zgodnie z Zarządzeniem Rektora nr 41 z 29 kwietnia 2020 r., „w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych oraz weryfikacji tożsamości studentów, pracowników oraz innych osób prowadzących zajęcia wprowadza się obowiązek korzystania przez wymienione osoby z poczty elektronicznej w domenie uj.edu.pl". Prosimy zatem o używanie w kontaktach z prowadzącymi zajęcia, z Sekretariatami, innymi jednostkami UJ itp. adresów mailowych w domenie @student.uj.edu.pl
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

na stronie:

https://bip.uj.edu.pl/dokumenty/zarzadzenia-rektora?p_p_id=56_INSTANCE_Ca5y&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-3&p_p_col_count=1&groupId=1384597&articleId=145182824&widok=ogloszenie

zostało zamieszczone

Zarządzenie nr 41 Rektora UJ z 29 kwietnia 2020 roku w sprawie: zasad regulujących organizację weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się określonych w programie studiów z wykorzystaniem technologii informatycznych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Prosimy o zapoznanie się z jego treścią.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

W zakładce „dyżury” dostępne są nowe informacje dot. godzin i sposobu odbywania dyżurów przez pracowników ISI w okresie zawieszenia zajęć:
https://isi.uj.edu.pl/studia/dyzury?p_p_id=56_INSTANCE_zc2NVFx02JBA&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-3&p_p_col_count=1

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

w związku z trwającym stanem zagrożenia rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 informuję, że decyzją Pana Dziekana prof. Piotra Jedynaka został skrócony czas pełnienia dyżurów na terenie budynku WZiKS UJ. W okresie od 18-27.03.2020 r. dyżury pełnione będą w godz. 9.00-12-00.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

Poniżej link do Zarządzenia nr 29 Rektora UJ z dnia 16.03.2020 w sprawie: przedłużenia terminu wnoszenia opłat za świadczone usługi edukacyjne w związku z zawieszeniem kształcenia na Uniwersytecie Jagiellońskim:


https://bip.uj.edu.pl/documents/1384597/144765323/zarz_29_2020.pdf/ca75a6ff-4d18-4ee1-872e-a13ee6be238f

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

Zgodnie z zapowiedziami Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego podpisał Rozporządzenie przedłużające ważność legitymacji studenckich do 31.05.2020 r. bez konieczności ich elektronicznego przedłużania.
Przepis ten dotyczy wszystkich legitymacji studenckich, których ważność została potwierdzona w pierwszym semestrze
2019/2020.

http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/420

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

Poniżej Komunikat Dziekana dot. zasad obsługi studentów.

Szanowni Państwo,

Dyżury pracowników zostają wstrzymane do odwołania. W sprawach pilnych proszę kontaktować się mailowo.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------