Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wsparcie studentów ZI

Informacja o formach wsparcia studentów

1. Informacja o różnych formach wsparcia materialnego studentów: https://stypendia.uj.edu.pl/pomoc-materialna.

2. Informacja o wsparciu w procesie uczenia się i rozwoju naukowym
W witrynie Uczelni, jak również na stronie WZiKS znajdują się informacje o możliwościach nabywania przez studentów dodatkowych kompetencji, na przykład o możliwości realizacji dodatkowych lektoratów, kursów w ramach programu ZINTEGRUJ czy uzyskania środków na działalność naukową z konkursów inicjatywy ID.UJ https://wzks.uj.edu.pl/pl_PL/id.uj-wziks/otwarte-konkursy/rozwoj-kompetencji
W serwisach www Uczelni, Wydziału i ISI udostępniane są informacje na temat działalności studenckich kół naukowych, w tym o organizowanych konferencjach i seminariach naukowych, np. https://wzks.uj.edu.pl/pl_PL/studenci/kola-naukowe, a także o mobilności studenckiej w ramach programów Erasmus+, Most oraz wymiany bilateralnej, np. https://wzks.uj.edu.pl/pl_PL/studenci/mobilnosc, https://dwm.uj.edu.pl/wymiana-bilateralna.

3. Informacja o formach wsparcia w rozwoju społecznym.
Na stronie www WZiKS i ISI znajdują się informacje o programie Bezpieczny Student UJ https://bezpieczni.uj.edu.pl/, zwiększającym świadomość na temat przeciwdziałania różnych formom wykluczenia społecznego. Na stronie https://studiuje.uj.edu.pl/studenci/wsparcie znajdują się informację o różnych formach wsparcia studentów m.in. inicjatyw Tęczuj czy Sowa.
W związku aktualną sytuacją polityczną w portalach Uczelni, Wydziału, na stronach ISI oraz w mediach społecznościowych tych jednostek udostępniane są informacje o możliwych formach wsparcia uchodźców z Ukrainy, w tym o wolontariatach. Informacja ta udostępniana jest także w formie tradycyjnej poprzez plakaty.
W serwisach www Uczelni oraz WZiKS dostępne są także informacje o działaniach samorządu studentów, w tym o podejmowanych inicjatywach społecznych.

4. Informacja o formach wsparcia w rozwoju zawodowym i wejściu na rynek pracy
Uczelnia udostępnia informacje na temat form wsparcia studentów i absolwentów w rozwoju zawodowym i wejściu na rynek pracy poprzez witrynę Biura Karier UJ https://biurokarier.uj.edu.pl/ oraz poprzez media społecznościowe tej jednostki. Na stronach www ISI publikowane są także informacje o formach współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, możliwościach odbywania praktyk i staży, a także oferty pracy.