Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dla kandydatów

więcej o

Zaprezentowany zostanie przykład strategii wyszukiwania informacji do celów biznesowych z wykorzystaniem specjalistycznych metod i źródeł. Krótko omówione zostanie kształcenie na kierunku „Zarządzanie informacją”

Miejsce: Instytut Studiów Informacyjnych, ul. Łojasiewicza 4, 30-348 Kraków (budynek Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ)

Osoba do kontaktu: dr Dorota Rak, dorota.rak@uj.edu.pl

Termin: każdorazowo ustalany z zainteresowaną grupą

Czas: 45 min

Przedstawione zostaną najważniejsze wyznaczniki podejścia user experience design. Zaprezentowany będzie przykład praktycznego zastosowania tego podejścia w projektowaniu produktu informacyjnego. Krótko omówione zostanie kształcenie na kierunku „Zarządzanie informacją”.

Miejsce: Instytut Studiów Informacyjnych, ul. Łojasiewicza 4, 30-348 Kraków (budynek Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ)

Osoba do kontaktu: dr Dorota Rak, dorota.rak@uj.edu.pl

Termin: każdorazowo ustalany z zainteresowaną grupą

Czas: 45 min