Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studia

Elektroniczne Przetwarzanie Informacji

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zespół d/s Jakości Kształcenia EPI

Zespół stanowi ciało doradcze Dyrektora ISI UJ oraz kierownika kierunku zarządzanie informacją i elektroniczne przetwarzanie informacji (studia pierwszego i drugiego stopnia).

Do zadań Zespołu należą:

  1. opiniowanie realizacji efektów kształcenia w danym roku akademickim,
  2. bieżące konsultacje i uwagi dotyczące jakości i przebiegu procesu kształcenia w ISI UJ,
  3. konsultacje i uwagi dotyczące doskonalenia programu kształcenia i warunków studiowania na kierunku zarządzanie informacją i elektroniczne przetwarzanie informacji w ISI UJ,
  4. inne sprawy związane z jakością i warunkami kształcenia – w zależności od potrzeb.

 

Skład Zespołu na rok akademicki 2022/2023:

Dyrektor ISI UJ dr hab. Magdalena Wójcik, prof. UJ
2)    Zastępca Dyrektora ISI UJ ds. dydaktyki dr Sabina Cisek
3)    Opiekunowie lat dla kierunku zarządzanie informacją w roku akademickim 2022/23
a)    1 rok 1 stopień – mgr Magdalena Zych
b)    2 rok 1 stopień – dr Piotr Lechowski
c)    3 rok 1 stopień – dr Aneta Januszko-Szakiel
d)    1 rok 2 stopień – dr Małgorzata Jaskowska
e)    2 rok 2 stopień – dr Dorota Rak
4)    Opiekunowie lat dla kierunku elektroniczne przetwarzanie informacji w roku akademickim 2022/23
a)    1 rok 1 stopień – dr Michalina Lubaszewska
b)    2 rok 1 stopień – mgr Tomasz Służalec
c)    3 rok 1 stopień – mgr Maciej Godny
d)    1 rok 2 stopień – mgr inż. Wojciech Wójtowicz
e)    2 rok 2 stopień – dr Anna Folta-Rusin
5)    Przedstawiciele studentów – starostowie kierunku zarządzanie informacją w roku akademickim 2022/23
a)    1 rok 1 stopień – Izabela Turek i Karolina Zys
b)    2 rok 1 stopień – Maksymilian Iwanicki
c)    3 rok 1 stopień – Aleksandra Pijarowska
d)    1 rok 2 stopień – Seweryn Ofton
e)    2 rok 2 stopień – Patryk Jaworski, Kacper Inglot i Alicja Korona
6)    Przedstawiciele studentów – starostowie kierunku elektroniczne przetwarzanie informacji w roku akademickim 2022/23
a)    1 rok 1 stopień – Damian Tabiszewski
b)    2 rok 1 stopień – Paweł Bojarski
c)    3 rok 1 stopień – Veranika Drachkova
d)    1 rok 2 stopień – Bazyli Bednarz
e)    2 rok 2 stopień – Julia Misala
7)    Przedstawiciele interesariuszy zewnętrznych
a)    Mgr Patrycja Hrabiec-Hojda, Infomedia Group
b)    Dr Leszek Szafrański, Biblioteka Jagiellońska
c)    Dr Żaneta Kubic, Muzeum UJ
d)    Bartłomiej Węglarz, Centrum Obsługi Informatycznej Urzędu Miasta Krakowa
e)    Urszula Słupik, Webcon
f)    Marek Flaga, Infolet