Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konferencje Instytutu Studiów Informacyjnych

Zarządzanie informacją w nauce

https://www.ptin.us.edu.pl/WP/wp-content/uploads/2020/11/program_ZIwN.pdf

Transfer wiedzy w blogach popularnonaukowych

Kraków, 15 listopada 2019 r.

Organizatorzy: Instytut Studiów Informacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Koło Naukowe Studentów ISI UJ

Więcej informacji: https://www.facebook.com/events/761392644288930/?active_tab=about

IV Małopolskie Forum Bibliotek: „Po drugiej stronie lustra: AI, UX i UI w bibliotekach"

Kraków, 23-25 października 2019 r.

Organizatorzy: Biblioteka Jagiellońska, Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie, Instytut Studiów Informacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Instytut Nauk o Informacji Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich - Zarząd Okręgu Małopolskiego

Więcej informacji: http://www.mfb.confer.uj.edu.pl/start

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa "WIEDZA - KOMUNIKACJA - DZIAŁANIE. Komunikowanie interdyscyplinarne"

Kraków 17-18 października 2019 r.

Organizatorzy: Instytutu Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Instytut Studiów Informacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego (partner)

 

IV Warsztaty Pracy Infobrokera

Data: 28.05.2019 - 29.05.2019
Organizator: Stowarzyszenie Profesjonalistów Informacji (SPI) oraz Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego (IINiB UJ)
Witryna internetowa: https://www.spi.org.pl/wpi4/
 

Warsztat Pracy Infobrokera to jedyne w Polsce wydarzenie, dedykowane wszystkim pasjonatom informacji oraz osobom zawodowo zajmującym się pracą z informacją, bez względu na sektor gospodarki – od biznesu i nauki, przez NGO, aż po sektor publiczny. Celem konferencji jest wymiana doświadczeń w pracy z informacją oraz łączenie branż i osób powiązanych w pracy z informacją. W tym roku spotkamy się już po raz czwarty.

III Małopolskie Forum Bibliotek: „Biblioteka 2.028. Między nadmiarem a niedostatkiem”


Kraków, 24-26 października 2018 r.

Organizatorzy: Biblioteka Jagiellońska, Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie, Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego, Instytut Nauk o Informacji Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Zarząd Okręgu Małopolskiego
 

ISIC 2018: The Information Behaviour Conference

Kraków, 9-11 października 2018

(8 października – przedkonferencyjne warsztaty doktoranckie)

Organizator: Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego


Międzynarodowe konferencje z cyklu ISIC od lat stanowią jedno z najważniejszych globalnych forów dyskusji na temat relacji człowieka z informacją w różnych kontekstach. Stały się platformą spotkań, współpracy i wzajemnych inspiracji badaczy zachowań informacyjnych z całego świata, wyznaczając nie tylko kierunki rozwoju badań i rozważań w tym zakresie, ale także integrując społeczność naukową zainteresowaną problematyką zachowań informacyjnych. Plonem tych cyklicznych konferencji są referaty i publikacje przedstawiające wyniki konkretnych badań, a także propozycje teoretyczne w istotny sposób kształtujące rozwój informatologii (nauki o informacji, ang. information science). Co ważne, konferencje z cyklu ISIC mają wyraźnie interdyscyplinarny charakter, stwarzają doskonałą okazję do wymiany myśli między reprezentantami wielu obszarów nauki (w tym np. informatologii, nauki o zarządzaniu, nauki o mediach, psychologii, socjologii, informatyki), których łączy zainteresowanie różnymi aspektami zachowań informacyjnych człowieka. Konferencje z cyklu ISIC odbywają się od 1996 roku co dwa lata w różnych krajach świata. W roku 2018 ta prestiżowa konferencja po raz pierwszy odbędzie się w Polsce.


Więcej informacji: http://www.isic2018.com

III Warsztat Pracy Infobrokera 2018 - Kraków, 21.05.2018

Trzecia edycja seminarium: Warsztat Pracy Infobrokera.
Organizatorzy: Stowarzyszenie Profesjonalistów Informacji we współpracy z Instytutem Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Termin i miejsce: 21 maja 2018 r., budynek Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ, Kraków, ul. Prof. Stanisława Łojasiewicza 4.

Więcej informacji: https://www.spi.org.pl/wpi3/

Małopolskie Forum Bibliotek 2017: "Kierunek: użytkownik zintegrowany"

Kraków, 25-26.10.2017.

Organizatorzy: Biblioteka Jagiellońska, Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego, Instytut Nauk o Informacji Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Okręg Małopolski, Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie.

Więcej informacji: http://www.mfb.confer.uj.edu.pl/

Warsztat Pracy Infobrokera 2017

Kraków, 29.05.2017

Stowarzyszenie Profesjonalistów Informacji we współpracy z Instytutem Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego po raz drugi zorganizowało– jedyną w kraju konferencję branżową, na której spotkali się infobrokerzy, researcherzy, analitycy rynku, wywiadowcy gospodarczy, detektywi, naukowcy, specjaliści informacji, a także copywriterzy, prawnicy oraz inne osoby pracujące z informacją na co dzień.


Więcej informacji: https://www.spi.org.pl/2017/07/11/relacja-z-ii-warsztatu-pracy-infobrokera/

Warsztat pracy Infobrokera

Stowarzyszenie Profesjonalistów Informacji
wraz z Instytutem Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UJ
 

6 czerwca 2016  seminarium

"Warsztat pracy Infobrokera"

 

Na jednej sali spotkać można było aż 9 praktyków informacji opowiadających o kulisach swojego zwodu. Impreza miała charakter otwartej wymiany wiedzy między uczestnikami. Warsztat skierowany był do przedsiębiorców, środowisk startupowych, studentów oraz miłośników infobrokeringu i pracy z informacją.

Małopolskie Forum Bibliotek 2016

Małopolskie Forum Bibliotek 2016

Kierunek: integracja,

26-27 października

Kraków

http://www.mfb.confer.uj.edu.pl/mfb-2016

 

Małopolskie Forum Bibliotek 2016 to wydarzenie, którego celem jest integracja szeroko pojętego środowiska związanego z polskim bibliotekarstwem – pracowników bibliotek, przede wszystkim akademickich i publicznych, bibliotekoznawców i bibliotekarzy, wreszcie przedstawicieli firm oferujących usługi dla bibliotek oraz ich odbiorców.

Tegoroczny temat forum: "Kierunek – integracja", a wiodące hasła to: integracja środowiska – integracja działań – integracja metadanych.

Konferencja obejmuje dwa nurty tematyczne. Pierwszym z nich jest integracja i standaryzacja działań bibliotek jako dostawców wysokiej jakości danych bibliograficznych. Pod wspólną dyskusję w gronie teoretyków i praktyków poddajemy problemy wykorzystania technologii Linked Data, Linked Open Data i narzędzi Sieci Semantycznej. Zachęcamy do wymiany doświadczeń na temat ich przydatności w tworzeniu, przetwarzaniu, linkowaniu i organizacji metadanych w katalogach OPAC. Z zainteresowaniem oczekujemy wystąpień dotyczących formatów z rodziny RDA i FRBR i ich funkcjonalności w ujmowaniu zasobów bibliograficznych. Znakomitym wkładem we wspólną dyskusję będą ponadto Państwa głosy w sprawie racjonalnych zasad wewnątrzśrodowiskowej współpracy w dziedzinie kontroli autorytatywnej, współdzielenia i wymiany rekordów, budowy modelu oceny wartości katalogowania, interoperacyjności, wyszukiwania semantycznego oraz roli systemów organizacji wiedzy (KOS) w opracowaniu zbiorów.

Drugim obszarem wspólnego namysłu i wymiany doświadczeń jest integracja środowiska bibliotekarskiego w sensie organizacyjnym, ale też czysto ludzkim. Zapraszamy do zgłaszania referatów wszystkich praktyków i teoretyków, którzy chcieliby przedstawić swoje poglądy i spostrzeżenia, także te inspirowane przykładami zagranicznymi, na temat mechanizmów integracji środowiska bibliotekarskiego, praktycznych działań zmierzających do ich poprawy oraz teoretycznych aspektów tego zagadnienia. Czekamy na pomysły zwiększenia atrakcyjności bibliotek Małopolski oraz ujednolicania zasad świadczenia przez nie usług. W aspekcie zbliżenia środowisk praktyków i teoretyków istotne jest również zagadnienie równorzędnego udziału bibliotek w komunikacji naukowej (jako pośrednika i nadawcy). Mile widziane będą także wypowiedzi na temat wszelkich innych form zacieśniania i podnoszenia efektywności współpracy w świecie bibliotekarskim.

Z inicjatywą organizacji konferencji wystąpiła Biblioteka Jagiellońska, najstarsza polska książnica akademicka, stanowiąca centrum bibliotekarskiego świata Małopolski. Współorganizatorem tegorocznego przedsięwzięcia jest również wiodąca wśród bibliotek publicznych naszego regionu Wojewódzka Biblioteka Publiczna. W gronie organizatorów znajdują się także przedstawiciele środowiska naukowego związanego z bibliotekami: Instytut Informacji Naukowej  i Bibliotekoznawstwa UJ i Instytut Nauk o Informacji UP oraz Zarząd Okręgu Małopolskiego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.

W imieniu organizatorów zapraszamy w gościnne progi Biblioteki Jagiellońskiej 26 października 2016 r., a 27 października na seminarium organizowane w ramach Międzynarodowych Targów Książki w Krakowie. Prosimy o potwierdzenie swojego udziału w spotkaniu do 26 września 2016 r. poprzez formularz dostępny na stronie. Udział w Forum jest bezpłatny, ale ze względów organizacyjnych liczba miejsc jest ograniczona, dlatego decyduje kolejność zgłoszeń.

III Seminarium Członków Zarządów Okręgu Małopolskiego SBP

III Seminarium Członków Zarządów Okręgu Małopolskiego SBP

pt. „Z polskiego na nasze – perspektywy rozwoju opracowania przedmiotowego w Polsce",

Kraków, 5 października 2015 r.

 

Organizatorzy: Biblioteka Jagiellońska, Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie, Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UJ, Zarząd Okręgu Małopolskiego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich

Program:

11.00-11.15 Powitanie - prof. Zdzisław Pietrzyk, dyrektor Biblioteki Jagiellońskiej

11.15-12.00 Przyszłości opracowania przedmiotowego w Polsce - prof. Wiesław Babik, Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UJ

12.00 -12.30 Jhp KABA w zmieniającym się środowisku informacyjnym - ewolucja czy rewolucja? - Paweł Rygiel, Centrum NUKAT BUW

12.30 Przerwa kawowa

13.00-13.30 Deskryptory Biblioteki Narodowej: w stronę jednego modelu opracowania rzeczowego zbiorów w Polsce - Kacper Trzaska, Biblioteka Narodowa

13.30-14.00 Przekształcenie jhp KABA w Deskryptory Biblioteki Narodowej - Maria Nasiłowska, Biblioteka Narodowa

14.00-14.15 Prezentacja serwisu zewnętrznego do pobierania danych z BN i ich wymiany w systemach bibliotecznych - Jan Dionizy Mejor, Biblioteka Narodowa

14.15 Dyskusja

15.30 Oprowadzanie po BJ dla zainteresowanych gości

ISKO 2014

Międzynarodowe Towarzystwo Organizacji Wiedzy

oraz

Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa (IINiB) Uniwersytetu Jagiellońskiego

zaprasza

XIII Międzynarodową Konferencję (ISKO 2014) Kraków, Polska,

19-22 maja 2014.


Tematem konferencji będzie:

Organizacja wiedzy w XXI wieku: od historycznych wzorców ku przyszłości.

Honorowy Patronat nad Konferencją ISKO 2014 objął Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego
prof. dr hab. med. Wojciech Nowak

Oficjalna strona konferencji: www.isko2014.confer.uj.edu.pl

Strategiczny wywiad rynkowy

Strategiczny wywiad rynkowy - konferencja i warsztaty dla studentów. Kraków, 14.10.2013. Organizatorzy: Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego, SCIP Poland (Polski oddział Strategic and Competitive Intelligence Professionals), PMR Consulting, EY Polska. [link do pliku: program_SCIP_z_04092013]

Nowe możliwości i perspektywy współpracy środowiska bibliotekarskiego z Instytutem Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego

Nowe możliwości i perspektywy współpracy środowiska bibliotekarskiego z Instytutem Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego - seminarium członków zarządów Okręgu Małopolskiego SBP, Kraków 13.09.2013. Organizatorzy: Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego, Koło Grodzkie SBP w Krakowie, Zarząd Okręgu Małopolskiego SBP. [link do pliku: program_13092013_4]

Konferencja IINiB UJ 2011

Jak kształcić studentów informacji naukowej i bibliotekoznawstwa (INIB)?
Programy studiów a rynek pracy i rozwój nauki

Pozostałe konferencje

Pełną informację na temat Konferencji INiB znajdą Państwo na poprzedniej stronie Instytutu http://www-old.inib.uj.edu.pl/konfer/pocz/pocz.htm w zakładce "Działalność naukowa"