Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Harmonogramy zajęć

Harmonogram 2021/22, semestr letni

Harmonogram 2021/22, semestr zimowy

Harmonogram może ulec zmianie, także z przyczyn niezależnych od Instytutu.

 

Obowiązkowe szkolenia BHK dla 1 roku I stopnia i 1 roku II stopnia - terminy i zasady - zobacz Zarządzenie nr 62 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 16 czerwca 2021 roku w sprawie: obowiązkowego szkolenia dotyczącego bezpiecznych i higienicznych warunków kształcenia dla studentów i doktorantów rozpoczynających kształcenie na Uniwersytecie Jagiellońskim

Rejestracja na lektoraty - terminy i zasady (Jagiellońskie Centrum Językowe UJ): https://jcj.uj.edu.pl/ksztalcenie/lektorat/zapisy-usos

Rejestracja na WF (Studium Wychowania Fizycznego i Sportu) - 1 rok I stopnia - terminy i zasady: https://swfis.uj.edu.pl/zajecia/zapisy

Organizacja kształcenia w roku akademickim 2021/22