Web Content Display Web Content Display

Ogłoszenia studiów stacjonarnych

Szanowni Państwo,

Od dnia 17 X 2020 do odwołania wszystkie dyżury pracowników, nawet te zaplanowane jako stacjonarne, odbywają się wyłącznie w formie zdalnej (email, MS Teams). 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

W dniu 15.10.2020 zajęcia z mgr Markiem Deją na platformie MS Teams są odwołane z powodu udziału w konferencji. Szczegóły dotyczące alternatywnej formy przebiegu zajęć zostaną podane w komunikacie na kanale MS Teams.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

W związku z rozliczaniem i organizacją zajęć dydaktycznych, za zgodą Dziekana WZiKS, w terminie od 12 do 15 października 2020r. zostają odwołane dyżury dla studentów w sekretariatach ds. studenckich.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

Decyzją Władz naszej Uczelni, studenci i doktoranci Uniwersytetu Jagiellońskiego mogą brać udział w wirtualnej wymianie w ramach inicjatywy Virtual Mobility in Emergency i tym samym realizować kursy w uczelniach partnerskich sieci UNA Europa. Osoby chętne do wzięcia udziału w tej formie wymiany powinny zapoznać się z informacjami dostępnymi na stronie UNA Europa https://www.una-europa.eu/get-involved/as-a-student oraz na stronie ISI UJ w zakładce Erasmus

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

Istnieje możliwość odbycia praktyki w Bibliotece WZiKS.
(oferta dla 2 lub 3 osób, tworzenie prezentacji w Power-Point)
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Kierownikiem Biblioteki WZiKS, Panią mgr Edytą Grzyb, tel. 12 664 55 25 lub edyta.grzyb@uj.edu.pl

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

Terminy i forma spotkań opiekunów lat 2020/21


1 rok studia pierwszego stopnia (dr Aneta Januszko-Szakiel)
1 X, godzina 12:00, Microsoft Teams  
Zespół „Spotkanie organizacyjne - I rok I stopień”
Kod: kze60ng (należy wpisać w MS Teams, by dołączyć do spotkania)

2 rok studia pierwszego stopnia (mgr Marek Deja)
1 X, godzina 10:00, Microsoft Teams,
Zespół „Zarządzanie informacją - 2 rok, studia pierwszego stopnia”,
Kod: xvmr1mn (należy wpisać w MS Teams, by dołączyć do spotkania)

3 rok studia pierwszego stopnia (dr Dorota Rak)
1 X, godzina 10:00, Microsoft Teams  
Link do zespołu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a2682787a07824051aa1101223af776f2%40thread.tacv2/conversations?groupId=3c3c5511-dbe7-4c8c-887f-8ad65d545bc1&tenantId=eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb
Kod: 6ati0b2
By dołączyć do spotkania można kliknąć w link lub wpisać kod w MS Teams.

1 rok studia drugiego stopnia (dr Małgorzata Jaskowska)
1 X, godzina 13.00, Microsoft Teams
Zespół „ZI 1 rok, studia II stopnia (2020/21)”
Link do zespołu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ac2106b21526f46c5bf27cef46f558d6c%40thread.tacv2/conversations?groupId=8107e8bc-b264-4216-b255-856a8863d01a&tenantId=eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb  

Kod: 3nl4726, By dołączyć do spotkania można kliknąć w link lub wpisać kod w MSTeams                                                                                

2 rok studia drugiego stopnia (dr Paloma Korycińska)
1 X, godzina 10:00, Microsoft Teams,
Zespół "Spotkanie organizacyjne 2R2ST ISI UJ"
Link do zespołu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ab07f62db383548b2b2d1d491a7852b8c%40thread.tacv2/conversations?groupId=5bbc44de-dea6-489e-90b2-172993a34f6a&tenantId=eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb
Kod: yb09ee9
By dołączyć do spotkania można kliknąć w link lub wpisać kod w MS Teams.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

Prosimy o zapoznanie się z Komunikatem w sprawie zasad realizacji zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym 2020_21 oraz organizacji zimowej sesji egzaminacyjnej.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

Spotkanie organizacyjne z dr Dorotą Rak dla studentów 3 roku I stopnia odbędzie się 1 października o 10.00 na platformie MS Teams.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

Biblioteka Naukowa PAU i PAN w Krakowie (ul. Sławkowska 17) zaprasza na praktykę lub staż.
Kontakt: dr Agnieszka Flauda-Krokos
flauda-krokos@biblioteka.pau.krakow.pl
tel. 12 431 00 21

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

Prosimy o zapoznanie się z Zarządzeniem nr 81 Rektora UJ z dnia 21 lipca 2020 roku.

Szkolenia BHK - studenci 1. roku studiów 1. stopnia oraz 1. roku studiów 2. stopnia w roku 2020/21

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

Biblioteka Zamku Królewskiego na Wawelu zaprasza studentów na praktykę.
Kontakt: Edyta Łężniak
email: elezniak@wawel.org.pl
tel.: 12 422 51 55  wew. 281

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

serdecznie zachęcamy do zapoznania się z programem interdyscyplinarnym Society of the Future, organizowanym w ramach Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Program Society of the Future to wyjątkowa okazja, by przy wsparciu wybitnych specjalistów prowadzić interdyscyplinarne badania w języku angielskim. Informacje o rekrutacji znajdują się na stronie IRK. W witrynie Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych niedługo pojawią się dodatkowe materiały dotyczące programu.

Zapraszamy!

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

Komunikaty Dyrekcji Jagiellońskiego Centrum Językowego odnośnie zmodyfikowanych warunków zaliczenia semestru oraz egzaminu kończącego lektorat znajdują się pod adresami:

https://jcj.uj.edu.pl/documents/15103613/145319640/Komunikat+nr+1+Dyrektora+JCJ+27.05.20.pdf/0e2af1d5-6ffa-4a7b-a0f2-108c88f6b38d

oraz

https://jcj.uj.edu.pl/covid-19

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

na stronie:
 
 
został zamieszczony ważny komunikat Dziekana WZiKS, prof. dra hab. Piotra Jedynaka w sprawie zasad realizacji zajęć w semestrze letnim 2019/2020, organizacji letniej sesji egzaminacyjnej oraz przebiegu egzaminów dyplomowych na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ. Bardzo proszę o zapoznanie się z jego treścią.
 
Przypominamy także, że zgodnie z Zarządzeniem Rektora nr 41 z 29 kwietnia 2020 r., „w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych oraz weryfikacji tożsamości studentów, pracowników oraz innych osób prowadzących zajęcia wprowadza się obowiązek korzystania przez wymienione osoby z poczty elektronicznej w domenie uj.edu.pl". Prosimy zatem o używanie w kontaktach z prowadzącymi zajęcia, z Sekretariatami, innymi jednostkami UJ itp. adresów mailowych w domenie @student.uj.edu.pl
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

na stronie:

https://bip.uj.edu.pl/dokumenty/zarzadzenia-rektora?p_p_id=56_INSTANCE_Ca5y&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-3&p_p_col_count=1&groupId=1384597&articleId=145182824&widok=ogloszenie

zostało zamieszczone

Zarządzenie nr 41 Rektora UJ z 29 kwietnia 2020 roku w sprawie: zasad regulujących organizację weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się określonych w programie studiów z wykorzystaniem technologii informatycznych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Prosimy o zapoznanie się z jego treścią.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

W zakładce „dyżury” dostępne są nowe informacje dot. godzin i sposobu odbywania dyżurów przez pracowników ISI w okresie zawieszenia zajęć:
https://isi.uj.edu.pl/studia/dyzury?p_p_id=56_INSTANCE_zc2NVFx02JBA&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-3&p_p_col_count=1

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

w związku z trwającym stanem zagrożenia rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 informuję, że decyzją Pana Dziekana prof. Piotra Jedynaka został skrócony czas pełnienia dyżurów na terenie budynku WZiKS UJ. W okresie od 18-27.03.2020 r. dyżury pełnione będą w godz. 9.00-12-00.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

Poniżej link do Zarządzenia nr 29 Rektora UJ z dnia 16.03.2020 w sprawie: przedłużenia terminu wnoszenia opłat za świadczone usługi edukacyjne w związku z zawieszeniem kształcenia na Uniwersytecie Jagiellońskim:


https://bip.uj.edu.pl/documents/1384597/144765323/zarz_29_2020.pdf/ca75a6ff-4d18-4ee1-872e-a13ee6be238f

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

Zgodnie z zapowiedziami Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego podpisał Rozporządzenie przedłużające ważność legitymacji studenckich do 31.05.2020 r. bez konieczności ich elektronicznego przedłużania.
Przepis ten dotyczy wszystkich legitymacji studenckich, których ważność została potwierdzona w pierwszym semestrze
2019/2020.

http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/420

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

Poniżej Komunikat Dziekana dot. zasad obsługi studentów.

Szanowni Państwo,

Dyżury pracowników zostają wstrzymane do odwołania. W sprawach pilnych proszę kontaktować się mailowo.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------