Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Zakład Zarządzania Informacją ISI UJ

Kierownik:

  prof. dr hab. Wiesław Babik (profesor zwyczajny)

Pracownicy:

  dr hab. Diana Pietruch-Reizes, prof. UJ (profesor uczelni)

  dr hab. Rafał Maciąg, prof. UJ (profesor uczelni)

  dr Paloma Korycińska (adiunkt)

  dr Marek Deja (adiunkt)

  mgr Hanna Gaweł (asystent)

 

Zakład Zarządzania Informacją prowadzi badania w kilku obszarach. Pierwszy dotyczy problematyki organizacji informacji i wiedzy, w tym szczególnie teorii oraz projektowania i funkcjonowania języków informacyjno-wyszukiwawczych, indeksowania w systemach wyszukiwania informacji, teorii i działalności terminologicznej. Drugi koncentruje się wokół szerszej problematyki zarządzania informacją w środowisku informacyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem problemów ekologii informacji, logistyki czy bezpieczeństwa informacji. Kolejny kierunek badań koncentruje się wokół zagadnień transferu informacji między obszarem nauki i gospodarki. Towarzyszą mu zainteresowania prawnymi uwarunkowaniami zarządzania informacją, szczególnie w kontekście rozwiązań obowiązujących w Unii Europejskiej. Rozwija się nurt badań nad zarządzaniem informacją w organizacji ze szczególnym uwzględnieniem aspektów kultury informacyjnej i transferu informacji. Badania dotyczą również kontroli informacji (ślady cyfrowe), przyszłości prywatności w sieci oraz zmian klimatu online.

  • International Society for Knowledge Organization (ISKO). Koordynatorem krajowym (ISKO PL) i lokalnym (ISKO PL KR) jest prof. dr hab. Wiesław Babik.  Zakład gromadzi i posiada w depozycie publikacje wydawane przez ISKO oraz przygotowuje do czasopisma "Knowledge Organization" bibliografię polskiego piśmiennictwa naukowego z zakresu organizacji wiedzy.
  • INFOTERM (International Information Centre for Terminology) utworzony przez UNESCO w 1971 roku w Wiedniu. Za współpracę z tym ośrodkiem od 2009 r. jest odpowiedzialny prof. dr hab. Wiesław Babik, który jest przedstawicielem krajowym Infotermu w Polsce.