Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Zakład Lingwinistyki Komputerowej ISI UJ

Kierownik:

dr hab. Izabela Gatkowska, prof. UJ (profesor uczelni)

Pracownicy:

  dr hab. Dorota Korwin-Piotrowska, prof. UJ (profesor uczelni)

  dr Anna Folta-Rusin (adiunkt)

  dr Michalina Lubaszewska (adiunkt)

  mgr Maciej Godny (asystent)

  mgr Krzysztof Darmoń (asystent)

 

Katedra Lingwistyki Komputerowej prowadzi badania nad automatyczną analizą tekstu polskiego, kładąc główny nacisk na analizę słownictwa i budowę słowników komputerowych. Badania zespołowe skupiają się na trzech obszarach.

Słownik fleksyjny języka polskiego (SFJP). Podstawowym narzędziem przetwarzania tekstu jest słownik fleksyjny , tj. program sprowadzający formę tekstową wyrazu, np. psa do postaci hasłowej pies i przypisujący wyrazowi charakterystykę gramatyczną, czyli rzeczownik męski żywotny.

Słownik semantyczny języka polskiego (SSJP). Zidentyfikowany za pomocą słownika fleksyjnego wyraz może uzyskać interpretację semantyczną, gdy odwołamy się do przechowywanego w słowniku semantycznym relacyjnego opisu znaczenia, gdzie relacje określają łączliwość definiowanego znaczenia z innym znaczeniami, np. paradygmatyczne  ‘podrzędnik – nadrzędnik’  pies – zwierzę i syntagmatyczne, np ‘działanie’   pies – szczekać, merdać.

Eksperymentalna sieć leksykalna języka polskiego (ESLJP).  Stanowi naturalny słownik zależności leksykalnych uzyskanych w drodze cyklicznie przeprowadzonego eksperymentu (w latach 2011-14) wykorzystującego ludzki mechanizm skojarzeń. Eksperyment przeprowadzono na grupie 900 uczestników. Wiedza o naturalnych powiązaniach ujawniła się w eksperymentalnej sieci leksykalnej. Oprócz danych statystycznych, dysponujemy narzędziami do analizy jakościowej zależności między leksemami – węzłami w sieci (Gatkowska, 2017).