Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Zakład Książki i Jej Funkcji w Komunikowaniu Społecznym ISI UJ

Kierownik:

  dr hab. Anna Gruca, prof. UJ (profesor uczelni)

Pracownicy:

  prof. dr hab. Zdzisław Pietrzyk (profesor zwyczajny)

  dr hab. Magdalena Wójcik, prof. UJ (profesor uczelni)

  dr Piotr Lechowski (adiunkt)

  dr Dorota Rak (adiunkt)

 

 

Zakład Książki i jej Funkcji w Komunikowaniu Społecznym wywodzi swoją nazwę z tradycji tzw. polskiej szkoły bibliologicznej, która zainteresowania książką lokuje właśnie w kontekście jej funkcji społecznych i roli w komunikacji społecznej. Z jednej strony Zakład prowadzi badania w zakresie wybranych historycznych aspektów ruchu wydawniczego i rynku książki i formy książki czy księgozbiorów historycznych (w tym indywidualnych) oraz historii działalności instytucji książki (w tym szczególnie bibliotek). Z drugiej strony zainteresowania badawcze pracowników Zakładu dotyczą najnowszych technologii informacyjnych i komunikacyjnych wykorzystywanych przez owe instytucje współcześnie (w tym np. rozszerzonej rzeczywistości, sztucznej inteligencji, technik hologramowych) oraz książki w cyfrowym środowisku informacyjnym i komunikacyjnym współczesnego człowieka.